Kedves beíratásra váró Szülők!

A megváltozott helyzethez alkalmazkodva, online módon történik idén az óvodába való beíratás.
- Minden olyan kisgyermeknek kötelező az óvodai beíratása, aki 2020 augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
- Azok a gyermekek, akik a beíratás napjától számított fél éven belül betöltik a 3. életévüket az esetlegesen fennmaradó helyekre vehetőek fel.
- Minden Csorváson élő kisgyermeket kötelesek vagyunk felvenni, ha augusztus 31-ig betöltik a 3. életévet!

Bővebben: Óvodai beíratás

Tisztelt Csorvási Lakosok!

A közelmúltban többször tapasztalhatták, hogy Csorvás egyes településrészein nem működött az ivóvíz szolgáltatás. Ennek az volt az oka, hogy az ivóvizet szolgáltató Alföldvíz Zrt. a korábban mért átlagfogyasztáshoz viszonyítva jelentősen megnövekedett vízfogyasztást észlelt. A szolgáltató a megnövekedett vízfogyasztás okát kereste a közterületen, és ezért volt szükség arra hogy egyes településrészen időszakosan lezárják, vagy korlátozzák az ivóvíz szolgáltatást. Sajnos a kutatás nem hozott eredményt, az ivóvíz hálózat közterületi részein nincs csőtörés, ott nem tapasztalható vízelfolyás. Ennek okán feltételezhető, hogy ingatlanokon belül lehet a probléma. Az Alföldvíz Zrt munkatársai azonban csak a közterületen végezhetnek vizsgálatokat, az ingatlanokra nem léphetnek be.

Bővebben: Felhívás ingatlanon belüli csőtörés vizsgálatára

Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 15. számú lakásának bérleti jogát.

Bővebben: Felhívás

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. a kialakult helyzetre való tekintettel 2020. március 23-tól (hétfő) határozatlan időre felfüggeszti a hulladékudvarok nyitva tartását.

Kérjük, hogy a hulladékudvaraink zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek, mert az illegális hulladéklerakásnak minősül.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy az ünnepi hulladékszállítási rend szerint: a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontja Csorvás településén, 2020. április 10-e, (Nagypéntek) és május 1-e (Munka ünnepe). 

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

Továbbá a DAREH által kiadott hulladékgyűjtési naptár (2. negyedév) INNEN letölthető.

 

TÁJÉKOZTATÓ    tv

a veszélyhelyzet alatti televíziós hírszolgáltatásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csorvás Város Önkormányzata minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a lakosság széles körének továbbíthassa a koronavírus járványhelyzetről rendelkezésre álló aktuális és megbízható információkat.

Bővebben: Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság! figyelem

Értesítjük azokat a családokat, ahol óvodás/bölcsődés vagy iskolás gyermeket nevelnek és igénylik az intézményi étkeztetést, hogy az intézmények zárva tartásának idejére a gyermekek étkeztetése az önkormányzat és a napközikonyha által az alábbiak szerint alakul 2020. március 23., hétfőtől:

Bővebben: Közlemény

Polgármesteri tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt önkormányzati segítséget igénylők részére

Az elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzat nevében minden héten hétfőn és csütörtökön, délelőtt 9 és 10 óra között telefonon hívják fel Önt a kollégáim, hogy egyeztessenek a szükséges élelmiszer és gyógyszerbeszerzéseiről.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

mobiltelefona koronavírus fertőzés miatt elrendelt vészhelyzet időtartama alatt a Csorvási Polgármesteri Hivatalban érvényes ügyintézési szabályokról

Tisztelt Ügyfeleink!

A Csorvási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormány által elrendelt vészhelyzet időtartamára korlátozza a személyes ügyfélfogadást. A korlátozó intézkedés visszavonásig érvényes.

Az ügyeket - fő szabályként - telefonos megkeresés alapján, vagy postai úton, illetve elektronikusan beérkezett kérelemre intézik a Hivatalban.

Az írásbeli kérelmeket

- postai úton (levélben megfogalmazva, vagy a www.csorvas.hu oldalon elérhető megfelelő nyomtatványt kitöltve az 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. számra), vagy

- elektronikusan ( a pmh@csorvas.hu e-mail címre )

küldjék meg.

A kérelmen szíveskedjenek feltüntetni az elérhetőségeiket, mert az ügyintézés során keletkezett határozatok és más iratok személyes átvétele nem lehetséges, azok postai, vagy elektronikus úton kerülnek kézbesítésre.

Személyes ügyintézésre – jogszabályban előírt kivételektől eltekintve – csak rendkívül indokolt esetben, az ügyintézővel előzetesen telefonon egyeztetett helyen és időben van lehetőség.

figyelemA koronavírus fertőzés terjedésének jelenlegi szakaszában ismételten felhívom mindenki figyelmét a személyes érintkezési, kapcsolattartási formák alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálására.

Ebbe a körbe tartozik a háziorvosaink által nyújtott egészségügyi alapellátási szolgáltatások személyes megjelenéssel történő igénybevételének észszerűségi és célszerűségi szempontú korlátozása.

A vírusfertőzés terjedésének lassítása és megállítása érdekében kérjük, hogy a háziorvosi betegségmegelőző és gyógyító szolgáltatások iránti igényeiket minden esetben a személyes megjelenés mellőzésével, először telefonon jelezzék a háziorvosuknak. A telefonos konzultáció alapján a háziorvos dönti el, hogy szükség van-e személyes kapcsolatfelvételre a rendelőben, vagy a beteg otthonában, ha igen, a háziorvos jelöli meg azt az időpontot, amikor erre sor kerül, biztosítva, hogy ne forduljon elő nagyobb csoportosulás.

Köszönöm a megértésüket és az együtt működésüket!

Csorvás, 2020. március 17.

Baráth Lajos 
polgármester

Tisztelt Lakosok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint: 2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.”

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

11. oldal / 57

Vissza felülre