infoblokk erfa also

Projekt címe: Csorvás köztemeto infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítója: 3113541620

Projekt rövid összefoglalója: Csorvás város épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is bizonyos esetekben elmarad a nagyobb településekétől, ilyen téma a város köztemetőjének infrastrukturális állapota. Jelen projektünk a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben 5920 Csorvás, Batthyány utca 51. az 51. HRSZ. alatt található Köztemető infrastrukturális-fejlesztésének megvalósításáról szól. Külön öröm, hogy Magyar Falu Program lehetőséget nyújt a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartására, felújítására.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Jelen projektünk a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben 5920 Csorvás, Batthyány utca 51. az 51. HRSZ. alatt található Köztemető infrastrukturális-fejlesztésének megvalósításáról szól. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem kis terhet jelent, ehhez nyújthat fontos segítséget a kiírás keretében megvalósítandó fejlesztés. Az önkormányzat folyamatosan, eltérő szempontok szerint ellenőrzi a temetőt és kapcsolódó létesítményeit, elvégzi a karbantartásokat. A temetések alkalmával a megjelentek az elhunytat végső nyughelyére kívánják kísérni, illetve a nyughelyek látogatására a burkolattal ellátott közlekedési út a legalkalmasabb, legkulturáltabb. Csapadékos időjárás esetén a földes közlekedő utak megnehezítik a sírokhoz jutást. A tervezett út jellemző paraméterei: összhossza: 60.m / szélessége: 2 m / összesen: 150 m2 / oldalesés: 1,5-2% Pályaszerkezet: 50-80 mm AC22 50/70 kötő / útalap, homokoskavics ágyazat A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest. A burkolt úton jellemzően nem gépjárművek közlekednek majd, ezért káros anyag kibocsátásról számottevően nem beszélhetünk. Munkafolyamat: A meglévő közlekedő utat profilozni szükséges. A feltöltött és tömörített utat bitumenes burkolattal kell ellátni, ami hengerelt aszfalt kötőréteg készítését jelenti 2 méter szélességig, AC22 50/70 alap aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve. Amennyiben szükséges, akkor kétoldali padka készítése, tömörítése Mivel a temetői közlekedő út nem teherviselő út (ld. gyalogos, kerékpáros, ill. temetések alkalmával az elhunyt sírhoz/sírközelbe szállítása), így a kötőaszfalt 50-80 mm vastagságban tömörítve elégséges, nem szükséges kopóréteg felvitele.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként fejlődik a kötelező feladatot ellátó köztemető infrastruktúra, kultúrált módon közelíthető meg a sírhelyek, javulhat a településkép, ami elősegítheti a lakosság életminőségének javulását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is összhangban van. A projekt fizikai befejezését a megvalósított/felújított temetőbeli közlekedő út műszaki átadása jelenti. A projekt befejezésekor az elszámolás részeként elkészülő beszámoló tartalmazni fogja az eredménymutatókat négyzetméterben (a fejlesztés keretében beszerzett anyagból új járda építése, illetve a felújított szilárd burkolatú járdafelület). A projekthez kapcsolódó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1.013.460,00 (Támogatói Okirat alapján)

projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.05.31.

Vissza felülre