infoblokk erfa also

Projekt címe: Közösségi tér fejlesztés - Művelődési Ház és Könyvtár, Csorvás

Projekt azonosítója: 3084173176

Projekt rövid összefoglalója: Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, természetben az 5920 Csorvás, Petőfi u. 12. szám alatti Művelődési Ház és Könyvtár épületében (a színházterem kivételével) nem megoldott a hőmérséklet gazdaságos, megfelelő szabályozása. Az Önkormányzat a jelen kiírás keretében kívánja a Művelődési Ház alulájába és a könyvtárba hűtő-fűtő klímaegységek beépítését megvalósítani.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A Kormányz célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Jelen alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, mely egyben lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerődödésére, valamint a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez. A Művelődési Ház és Könyvtár esetében az utóbbi néhány évben már problémát okozott, hogy nem volt megfelelő a fűtés és a hűtés minősége, sok esetben a fűtés átirányításra került teljes egészében az épület általános iskolai részére, hogy ott megfelelő legyen a tanítás alatt a hőmérséklet. Ezzel azonban a Művelődési Ház és Könyvtár szinte fűtés nélkül maradt, ami folyamatos nehézséget okozott az ott folyó munkavégzésben az ott dolgozók számára. Az épület kialakítása (nagy belső terek, galéria) miatt a problémára megoldást nyújthat az összesen 8 db fűtő-hűtő klímaegység beszerelése az épületben. Így nem csak a téli fűtés, hanem a nyári hűtés is megoldható lenne, ami az intézménybe látogató lakosok számára felüdülés lenne, várhatóan magasabb látogatottsággal is járna a komfortérzet növelése.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként fejlődik a közösségi tér és annak színvonala, ezzel javul a látogatottság, erősödik a lakosság összetartása, ami életminőség javulást, népességmegtartó és népességnövelő erőt fokozhat. A művelődésszervező és könyvtáros munkatársaink közreműködésével szervezett beltéri rendezvények a beruházás nyomán olyan pluszt adnának a lakosság aprajának és nagyjának, ami megnövelheti a részvételt. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is össhangban van. A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága is indokolja a megvalósítást. A projekt fizikai befejezését a műszaki átadás jelenti. A projekthez kapcsolódó öt éven át tartó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 2 999 997,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.08.31.

Vissza felülre