infoblokk erfa also

Projekt címe: Csorvás Liget utcai közterületi játszóterének fejlesztése

Projekt azonosítója: 3088295702

Projekt rövid összefoglalója: Jelen pályázattal elnyert támogatással Csorvás Város Önkormányzata a Liget utcában lévő játszótér eszközbővítését kívánja megvalósítani. Jelenleg a játszótérre nagy igény van néhány új eszközre, melyekkel nem rendelkezik. A támogatással az önkormányzat a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletek előírásainak megfelelő játszóteret fog tudni biztosítani.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását, melynek jelen alprogram nagyban hozzájárul. A cél, hogy a vidéki településeken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltérésére generációktól függetlenül. A fejlesztés Csorváson a Liget utcai 450 m2-es játszótéren (mely a település rendezési tervében játszótér megjelölésű tér) valósul meg úgy, hogy oda a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletek által előírt, minőségi, biztonsági követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal ellátott 3 db új játszótéri eszköz vásárlását és telepítését kívánjuk elvégezni. A beszerzendő játszószerek a következők: 1 db fészekhinta 1200 mm kosárral, 1 db láncos lépegetőhíd, 1 db 1000mm indítómagasságú beülőkaros csúszdalap. Az új játszószerek alá is biztosítjuk a játszószer méterének és az esésmagasságnak megfelelően méretezett ütéscsillapító réteg készítését. A játszótér kihasználtsága jelenleg is folyamatos és maximális. Napközben általában a kisgyermekes anyukák és gyermekeik veszik igénybe a játszóteret. A délután időszakban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek is e téren tudják eltölteni a szabadidejüket. Óvodai csoportok óvónői felügyelettel napközben is látogatják a játszóteret. A tér mellett zsákutcák vannak, ezért biztonságosabb a játszótér használata, jobb a parkolási lehetőség, illetve a település távolabbi részérein élő családok is rövid idő alatt meg tudják közelíteni a teret. Padok vannak elhelyezve a szülők számára, akik a gyermekeik felügyeletével töltött időt kellemes, ligetes környezetben, közösségben tölthetik el. Fontos feladat az igényes környezet, az egységes településkép megteremtése, mely főként a helyi fiatal generáció érdekeit, szemléletformálását szolgálja.

A fejlesztés további indoka, hogy a csorvási gyermekek a játszótéri eszközök használatával fejlesztik ügyességük, készségeik. A játszótéren felügyelet mellett hasznosan, közösségben tudják eltölteni a szabadidejüket. A játszószerek 0-14 éves korig használhatók, illetve a beszerzendő fészekhinta a mozgássérült gyermekek számára is remek játszóeszköz. A játszótér működtetése az egyéni igényeknek megfelelően történik, de folyamatos lesz a szülői felügyelet, hiszen a 0-6 éves korosztály a játszótér használata tekintetében önállóságra még kevésbé alkalmas. Az önkormányzat naponta, negyedévente és évente eltérő szempontok szerint ellenőrzi a játszóteret, elvégzi a karbantartásokat. Ezzel nem csak a fenntartási kötelezettségnek tesz eleget, hanem a fenntartható fejlődés elvének is. A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javulnak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá válhat a családok számára. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is össhangban van. A projekt társadalmi hatása, fenntarthatósága is indokolja a megvalósítást. A projekt fizikai befejezését a műszaki átadás jelenti. A projekthez kapcsolódó öt éven át tartó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1.157.085,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.09.14.

Vissza felülre