A Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettáráról

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét. Egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet, illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapotát.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a továbbiakban az önkormányzati rendeleteinket
a fentiek alapján a Nemzeti Jogszabálytár oldalán tudják keresni, megtekinteni.

 Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Településrendezési Eszköz (TESZK) 2017. évi módosítását a 162/2018. (XI. 28.) számú határozatával, és a Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 7/2004.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletét a 16/2018.(XI. 30.) számú rendelettel módosította.

A Településrendezési Eszköz (TESZK) tárgya:

  1. A Zrínyi utca-Bercsényi utcával párhuzamos névtelen utca-Bocskai utca-belterületi határvonal által határolt tömb mezőgazdasági területbe sorolása.
  2. A Munkácsy utcával párhuzamos névtelen utca-Bocskai utca-belterületi határvonal által határolt tömb mezőgazdasági területbe sorolása.
  3. A településközpont vegyes területek megengedett legnagyobb beépítettségének és a telek megengedett legkisebb zöldfelületének módosítása.
  4. A külterület 0177/42 hrsz. alatti kertes mezőgazdasági területbe sorolt ingatlan a használatának megfelelő GM jelű gazdasági rendeltetésű építési övezetbe sorolása.

Baráth Lajos polgármester

 

Helyi Építési Szabályzat; 1.sz. melléklet; 2.sz. melléklet
(Figyelem, a mellékletek nagy méretű állományok, nem minden gépen nyitható meg!)

Településszerkezeti Terv dokumentáció

Településképi Arculati Kézikönyv

Kérelem a településképi bejelentési eljáráshoz

Kérelem a településképi véleményezési eljáráshoz

Csorvás Város településkép védelmi rendelet tervezete

Vásárokról és piacokról szóló rendelet

A helyi iparűzési adóról szóló rendeletCSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

2015. évi 116. sz. Határozat a HEP felülvizsgálatáról

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2020

Közművelődési Rendelet

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027

Vissza felülre