infoblokk erfa also

SAJTÓKÖZLEMÉNY

(Módosításokkal egyben)

Napelemekkel korszerűsödnek önkormányzati épületeink

Csorvás Város Önkormányzata a projekt keretében 6 önkormányzati ingatlan tetőzetén (Polgármesteri Hivatal – gazdasági épület, Tornacsarnok, Művelődési Központ és Könyvtár, Sporttelep, Napközi konyha, Orvosi Rendelő) napelemes rendszer kerül megvalósításra.

A pályázatban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt a "d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök" pontra vonatkozik.

Továbbá Csorvás Tornacsarnok épület Csorvás István király u. 21/1. helyszínen lévő épületen világítás korszerűsítést is megvalósítunk (a meglévő armatúrák, kábelek, kábelcsatornák és a világítást irányító berendezés bontásra és korszerűsítésre kerül, valamint energiatakarékos villamos eszközök, Led fényforrások kerülnek beépítésre).

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak relevánsak a projektünkkel kapcsolatban: a projektmenedzsment feladatok ellátása, a projekt előkészítése kapcsán az épületenergetikai átvilágítás, műszaki és statikai felmérés elkészítése, a HMKE rendszer kiviteli  tervének elkészítése, villámvédelmi terv elkészítése, engedélyezési eljárásának lefolytatása, valamint a beszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a képzés esetében az oktatási anyag kidolgozása és képzés megtartása az energetikai beruházással érintett épület állandó használói számára, illetve műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése. A megvalósuló fejlesztésről a lakossági tájékoztatást folyamatosnak tervezzük.

Az azbesztmentesítés és az akadálymentesítés nem releváns jelen projektre nézve. A projekt kapcsolódik a „Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Program" című dokumentumban nevesített részcélokhoz.

A kedvezményezett neve: Csorvás Város Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

  • projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00093
  • tervezett fizikai befejezés dátuma: 2022.12.15
  • támogatás összege: 56 138 795.- HUF
  • támogatás aránya: 100 %

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Vissza felülre