infoblokk erfa also

Projekt címe: Csorvási köztemető fejlesztése urnafal rendszer bővítéssel

Projektazonosító: 3346629405

Projekt rövid összefoglalója:

Országosan megfigyelhető tendencia érvényesül Csorváson is, azaz hogy egyre gyakoribb az elhaltak urnás temetése, urnafalba helyezése. A csorvási köztemetőben már rendelkezünk urnafallal, azonban szükséges ennek bővítése az igények felmérése alapján. Jelen pályázat keretében tehát a ravatalozótól külön álló urnafal rendszer bővítése a cél új építéssel.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

A csorvási köztemetőben meglévő urnafal rendszer több ütemben készült el 2002 és 2018 között, három darabból álló rendszer (fotódokumentáción és helyszínrajzon jelölve). Az urnafalak jelenlegi teljes befogadó képessége 104 férőhely, mely pillanatnyilag 92%-ban kihasznált. Az urnafal rendszer a ravatalozó bejáratától balra helyezkedik el, a gyalogos közlekedő út bal oldalán, egymással párhuzamosan, a közlekedő útra merőlegesen. Ezzel kapcsolatban előzetes árajánlatok beszerzésére is sor került. Ezekben az előzetes ajánlatokban bár bőséggel van bizonytalansági tényező, alapként szolgáltak a költségkalkulációhoz anyag- és munkadíj tekintetében. A tervezett urnafal a meglévő rendszerrel szemközt kerülne kialakításra, ugyan úgy merőlegesen a közlekedő útra. Stílusában, formájában nem térne el, befogadó képességében igen, hiszen ez 48 férőhellyel rendelkezne. A várható méretek: 375 cm szélesség, 300 cm magasság (tetővel együtt) és 65 cm mélység. Az urnafal 20 m2-es beton alapon helyezkedne el, az urnanyílások könnyen elérhetők lennének, amely a temetésben és hozzátartozóknak is megfelelő.

Projekt teljes elszámolható költsége: 6 000 000 Ft

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.08.31.

Vissza felülre