infoblokk erfa also

Projekt címe: Eszközbeszerzés fogorvosok és védőnők részére

Projekt azonosítója: 3077887224   

Projekt rövid összefoglalója: Csorváson kettő fogorvos rendel, a város két pontján, így két körzetben látják el a fogorvosi kezelésre szoruló betegetek. A védőnők (2 fő) a 2019. évben átadott új védőnői épületben fogadják a várandósokat, anyukákat és gyermekeiket. Mind a fogorvosok, mind a védőnői szolgálat esetében sajnos igen sok olyan eszköz, berendezési tárgy van, ami elavult, korszerűtlen, illetve hiányzik a gördülékeny ellátáshoz. Ezek beszerzését kívánjuk megvalósítani jelen projektben, az eszközök, berendezések a fogorvosok és a védőnők igényeit tükrözik az ellátáshoz.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése és a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése folyamatos kell, hogy legyen mindenhol, ezzel érhető el a legeredményesebb és leghatékonyabb egészségügyi szolgáltatás. Csorváson kettő fogorvos rendel, a város két pontján, így két körzetben látják el a fogorvosi kezelésre szoruló betegetek. A védőnők (2 fő) a tavalyi évben átadott új védőnői épületben fogadják a várandósokat, anyukákat és gyermekeiket. Mind a fogorvosok, mind a védőnői szolgálat esetében sajnos igen sok olyan eszköz, berendezési tárgy van, ami elavult, korszerűtlen, illetve hiányzik a gördülékeny ellátáshoz. Ezek beszerzését kívánjuk megvalósítani jelen projektben, az eszközök, berendezések a fogorvosok és a védőnők igényeit tükrözik az ellátáshoz. Jelen fejlesztés eredményeként tovább mérséklődnek az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségei.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásában foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként mérséklődhetnek az egészségügyi ellátás területi egyenlőtlenségei. A felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt eszközlista alapján került összeállításra mindaz az elengedhetetlen eszköz, ami az ellátás folyamatosan elvárható színvonalát biztosítani tudja. Csorváson kettő fogorvosi rendelő van, egyik a Bajcsy utcán (Dr. Hajdu Ilona), a másik az Egészségházban (Egészségügyi Centrumban) a háziorvosi, házi gyermekorvosi valamint a védőnői szolgálattal egy épületkomplexumban. A beszerzendő eszközöket az érintett egészségügyi szolgáltatókkal egyeztetve, az ő igényeikhez és a beszerzés fontossági sorrendjéhez igazodva állítottuk össze. A projektben egyéb más költséget nem kívánunk elszámolni, a projekt-előkészítést, a menedzsmentet, a tájékoztatás és nyilvánosságot az önkormányzat végzi.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1 544 786,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.09.30.

Vissza felülre