Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 4. számú lakásának bérleti jogát.

A Fecskeházban lévő lakóegységek bérleti jogának lehetőségével elsősorban olyan 35 év alatti házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élő fiatalok élhetnek, akik:

  1. Sem együttesen, sem külön-külön önálló lakás- vagy lakóházingatlannak nem tulajdonosai, vagy tulajdonosai ugyan, de a tulajdonuk haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező használatában van.
  2. Kereső tevékenységet folytatnak, vagy anyasági ellátásban részesülnek, illetve valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.
  3. Rendelkeznek a lakóegység bérleti jogviszonyának időtartamára valamely Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítótársaságnál lakáscélú előtakarékossági betéttel, a bérleti szerződés megkötésének ugyanis egyik előfeltétele a lakáscélú előtakarékosság. A lakáscélú megtakarításnak bérleményenként el kell érnie a 30.000,- Ft/hó összeget.
  4. Vállalják, hogy a lakáscélú előtakarékossági szerződésben foglaltak teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként bemutatják az önkormányzatnak.

A Fecskeház lakóegységei rendeltetésszerű használatával együtt járó üzemeltetési, és a szükséges karbantartási költségeken kívül, a bérlőket lakbérfizetési kötelezettség terheli, ami a mindenkor érvényes önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 70%-a.

A kérelmeket Polgármesteri Hivatalban ingyenesen beszerezhető adatlapokon lehet benyújtani. Az adatlapokat igényelni lehet személyesen az 1. számú irodában, telefonon a 66/258-001-es telefonszám 3615-ös mellékén, vagy elektronikusan a pmh@csorvas.hu e-mail címen.

A kitöltött kérelemhez mellékelni kell:

  • a lakáscélú előtakarékossági szerződést,
  • nyilatkozatot az 1. pontban foglaltakról, vagyis arról, hogy a kérelmezők rendelkeznek-e lakás, vagy lakóházingatlan tulajdonjogával, és ha igen, milyennel;
  • munkáltatói, vagy iskolalátogatási igazolást, kereseti igazolást.

Amennyiben nem jelentkezik olyan igénylő, aki a fenti feltételeknek megfelel, úgy piaci alapon (albérletként) is igényelhető a lakóegység. Ebben az esetben a jelentkezőknek egyedi kérelmeket kell benyújtani, amelyen szerepel az igénylő(k) neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve, munkahelye, elérhetősége, valamint az indokolás, hogy  miért szeretne a Fecskeházba költözni.

A pályázatokat 2023. március 14-én 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba személyesen, vagy postai úton (Csorvás Város Önkormányzata 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) úgy, hogy az a benyújtási határidőig megérkezzen.

A lakásba történő beköltözés időpontja: 2023. április 1.

A lakóegységek bérletére benyújtott kérelmek tárgyában Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

 

Csorvás, 2023. február 9.

Vissza felülre