TÁJÉKOZTATÁS

mobiltelefona koronavírus fertőzés miatt elrendelt vészhelyzet időtartama alatt a Csorvási Polgármesteri Hivatalban érvényes ügyintézési szabályokról

Tisztelt Ügyfeleink!

A Csorvási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormány által elrendelt vészhelyzet időtartamára korlátozza a személyes ügyfélfogadást. A korlátozó intézkedés visszavonásig érvényes.

Az ügyeket - fő szabályként - telefonos megkeresés alapján, vagy postai úton, illetve elektronikusan beérkezett kérelemre intézik a Hivatalban.

Az írásbeli kérelmeket

- postai úton (levélben megfogalmazva, vagy a www.csorvas.hu oldalon elérhető megfelelő nyomtatványt kitöltve az 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. számra), vagy

- elektronikusan ( a pmh@csorvas.hu e-mail címre )

küldjék meg.

A kérelmen szíveskedjenek feltüntetni az elérhetőségeiket, mert az ügyintézés során keletkezett határozatok és más iratok személyes átvétele nem lehetséges, azok postai, vagy elektronikus úton kerülnek kézbesítésre.

Személyes ügyintézésre – jogszabályban előírt kivételektől eltekintve – csak rendkívül indokolt esetben, az ügyintézővel előzetesen telefonon egyeztetett helyen és időben van lehetőség.

figyelemA koronavírus fertőzés terjedésének jelenlegi szakaszában ismételten felhívom mindenki figyelmét a személyes érintkezési, kapcsolattartási formák alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálására.

Ebbe a körbe tartozik a háziorvosaink által nyújtott egészségügyi alapellátási szolgáltatások személyes megjelenéssel történő igénybevételének észszerűségi és célszerűségi szempontú korlátozása.

A vírusfertőzés terjedésének lassítása és megállítása érdekében kérjük, hogy a háziorvosi betegségmegelőző és gyógyító szolgáltatások iránti igényeiket minden esetben a személyes megjelenés mellőzésével, először telefonon jelezzék a háziorvosuknak. A telefonos konzultáció alapján a háziorvos dönti el, hogy szükség van-e személyes kapcsolatfelvételre a rendelőben, vagy a beteg otthonában, ha igen, a háziorvos jelöli meg azt az időpontot, amikor erre sor kerül, biztosítva, hogy ne forduljon elő nagyobb csoportosulás.

Köszönöm a megértésüket és az együtt működésüket!

Csorvás, 2020. március 17.

Baráth Lajos 
polgármester

Tisztelt Lakosok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint: 2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.”

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Csorvás Város Polgármesterének 1/2020. (III.15.) határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdésére – az Emberi Erőforrások Miniszterének, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője egyidejű értesítése mellett-,  rendkívüli szünetet rendelek el

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás és tekintetében 2020. március 16. napja 0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, a jelen intézkedés visszavonásáig.

Bővebben: Határozat

Csorvás Város Polgármesterének 2/2020. (III.16.) határozata a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan Csorvás Város Védőnői Szolgálata eljárásrendjének meghatározásáról

Bővebben: Határozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. március 18-ra és 2020. március 25-re meghirdetett szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga kukák) kiíratása és kiadása határozatlan ideig szünetel. sarga kuka

A Dareh Zrt. a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt ügyfélfogadást sem tart Csorváson.

Kérjük, ez ügyben mellőzzék a személyes megjelenést mind a Dareh Zrt. központi ügyfélszolgálatán, mind a Csorvási Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatást telefonon (66/258-001) és e-mail-ben (pmh@csorvas.hu) tudunk nyújtani.

A szelektív hulladékot -ellenkező információ közzétételéig- továbbra is a zöld kukában kell gyűjteni.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Csorvási Lakosok!

Mint ahogy egyre több településen, így sajnos nálunk is hatósági házi karantén alá került egyik lakosunk tegnap.
A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT: EZ NEM AZT JELENTI, HOGY BIZONYÍTOTTAN BETEG, de az érintett és mindannyiunk biztonsága érdekében szükséges ez az intézkedés! A házi karanténban lévő személy MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL 2020. március 30-ig.
(Akiről bebizonyosodik, hogy fertőzött, az nem házi karanténba, hanem egyből kórházba kerül.)

Mindannyian tudjuk, hogy óvintézkedések betartása nélkül ez elkerülhetetlen, ezért ismét kérek mindenkit nyomatékosan, hogy TARTSUK BE AZ UTASÍTÁSOKAT, KORLÁTOZZUK A LEHETŐ LEGMINIMÁLISABBRA AZ OTTHONUNKON KÍVÜL TÖLTÖTT IDŐT, FOKOZATTAN ÜGYELJÜK A HIGIÉNIÁRA!
A járvány terjedésének a megelőzése rajtunk múlik!

koronavirus matrica
Ez a tàbla az érintett ingatlanára kihelyezésre került, akinek az ellátásáról - amennyiben az másképp nem megoldható - az Önkormányzat gondoskodik.

Baráth Lajos, polgármester

Korm int 200316

Tisztelt Csorvási Lakosok! figyelem

Az imént fejezte be ülését a helyi Operatív Bizottság, és a jelenleg érvényben lévő járványügyi helyzettel kapcsolatban hozott döntéseket, melyekről alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

- Jelenleg Csorváson nincs koronavírus-megbetegedés, illetve házi karantén sem lett elrendelve.

- Az óvodai és bölcsődei ügyelettel és gyermekétkeztetéssel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy megtörtént a felmérés, aki kért, annak biztosított lesz az ügyelet. Fontos, hogy a 16-ai héten csak és kizárólag azok a gyermekek kapnak ebédet, akik ezt jelezték az intézmény felé. Ételhordót nem kell hozni, egyszer használatos ételtartó edényekben kerül kiadásra az étel. Az ebéd kiadására csak és kizárólag 11:00-12:30 között van lehetőség a napközikonyhán. Kérjük, egyszerre ne legyenek a helyiségben öt főnél többen! A gyermekfelügyeleti és étkezés iránti igényüket legkésőbb minden héten legkésőbb csütörtökön 9:00 óráig kell jelezni a csoportvezető óvodapedagógusnál.

- Az Egyesített Szociális Intézményben a nappali ellátás visszavonásig szünetel!

- Az egészségügyi alapellátás területére szóló szabályozások: 2020. március 16. napjától a háziorvosi és házi gyermekorvosi betegvárókban a nagy létszámú együttes betegjelenlét elkerülése érdekében kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek be az ellátásra (telefonon, online). Egyszerre egy időben a közös betegváróban maximum 10 fő tartózkodjon. Természetesen kivétel ez alól a súlyos, életveszélyes esetek ellátása. Recept igényeiket kérjük, hogy a betegvárókban elhelyezett gyűjtőládákba szíveskedjenek elhelyezni! A háziorvosok és házi gyermekorvos telefonos elérhetősége a www.csorvas.hu honlapon megtalálható.
A fogorvosok a sürgősségi betegellátáson kívül más tevékenységet szüneteltetnek.

- Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban. Kérjük, szíveskedjenek személyes megjelenésű ügyintézésük előtt telefonon érdeklődni, egyeztetni. A jegyző utasítása értelmében egy irodában egyszerre csak egy fő ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az eseteket, amikor csak együttesen lehet ügyet intézni (pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyintézés). Szerdán nincs ügyfélfogadás.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy ügyeik intézése során – amelyekben az lehetséges – részesítsék előnyben a telefonon, e-mailben, az ASP rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson történő ügyintézést! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy rendezvények tekintetében létszámkorlátozást vezetünk be, 15 főnél nagyobb létszámú esküvőt a házasságkötő teremben nem tudunk vállalni.

- Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a szelektív gyűjtőedények kiadása határozatlan ideig szünetel, a DAREH Zrt. ügyfélfogadást sem tart a Polgármesteri Hivatalban a vészhelyzet ideje alatt.

Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését, türelmét, az intézkedések mindannyiunk egészségének védelmét szolgálják! Kérjük Önöket, korlátozzák a legminimálisabbra a közösségbe járást, vegyük elejét a vírus terjedésének!

Baráth Lajos polgármester közleménye:

figyelemA katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. szakasz (4) bekezdése értelmében rendelkezem a Csorvási Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: intézmény) szüneteltetéséről.
A szünetelés 2020. március 16. napjától az intézkedés visszavonásáig tart.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az intézmény ügyeletet tart munkanapokon 6:30-17:00 óráig, és a szülőkkel történő egyeztetés szerint, a szabályok betartásával kizárólag különösen indokolt esetben fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezése másképpen megoldhatatlan.

Felhívom a figyelmet, hogy valóban csak és kizárólag különösen indokolt esetben vegyék igénybe az intézmény ügyeleti lehetőségét, hiszen a vírus közösségben, illetve közösség által terjed leginkább.
Mindenképp tartsuk szem előtt az Országos Operatív Törzs felhívásait és figyelmeztetéseit, a lehető legritkábban tartózkodjunk közösségben ezáltal gátolhatjuk, lassíthatjuk a vírus terjedését.

Tisztelettel: Baráth Lajos, polgármester

8. oldal / 53

Vissza felülre