Tisztelt Lakosság!  gyerekek rajz
 

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet Magyarország területére kiterjedő hatállyal enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg az óvodák és bölcsődék vonatkozásában.
Ezen rendelkezés értelmében Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben mind az óvodai nevelés, mind a bölcsődei gondozás a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik május 25., hétfőtől. Tehát az eddigi ügyeleti rendszerben megszervezett felügyeletet felváltja a rendes munkarend mindkét intézményegységben, mindkét telephelyen.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztatom Önöket, hogy a védelmi intézkedésekről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet - Budapest kivételével - Magyarország területére kiterjedő hatállyal újabb enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg, amely rendelkezések két időpontban lépnek hatályba. 
 
2020. május 18. napjától hatályba lépő rendelkezések:

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. május 18.-tól (hétfő) a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

(A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ )

Bővebben: DAREH Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelek! e mail

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján létrehoztuk a bejelentes@csorvas.hu elektronikus levelezési címet a Korm. rendelet szerinti jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben történő bejelentések fogadására.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó ellenőrzött bejelentést 2020. május 18. napjától kezdődően van lehetőség megtenni elektronikus úton.

Bővebben: Tájékoztató az ellenőrzött bejelentésről

Tájékoztató Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje nyári nyitvatartásárólgyerekek rajz

Tisztelt Lakosság!  

A 11/2020. (V.08.) polgármesteri határozattal hatályon kívül helyeztem a Képviselő-testület 2/2020.(I.27.) határozatában foglalt azon rendelkezést, amely szerint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2020. augusztus 17. napjától 2020. augusztus 31. napjáig zárva tart. 

Bővebben: tájékoztatás

A Csorvásiak Baráti Társasága pályázatot ír ki Kiss-Antal István ösztöndíj elnyerésére.

Pályázati cél: az Egyesület a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában, a díj odaítélésének éve augusztus 20. napján kerül átadásra. Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.

Bővebben: Pályázati kiírás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma IV/4265/2020/EAT iktatószámú levelében foglaltak alapján tájékoztatom Önöket, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós felkialtojelminiszter rendelkezett az egészségügyi ellátás új rendjéről.

A miniszteri döntés alapján, 2020. május 4-től Csorváson újraindul a háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátás és a fogászati alapellátás.

A rendelőkbe kizárólag telefonkonzultációt követően, előre egyeztetett időpontban lehet érkezni. Az előjegyzés fő szabályként óránként maximum 4 beteg vizsgálatát teszi lehetővé. Az egészségügyi szolgáltatóknak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az időpontok megtartására, ezért kérem, hogy az előre egyeztetett időpontra időben érkezzenek, figyelemmel arra, hogy a váróban töltött idő és a személyek számának minimalizálása az egyik fő cél a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A betegek egymás között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani.

Bővebben: POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A [168/2020.(IV.30)] Kormányrendelet értelmében Magyarországon - Budapest főváros és Pest megye kivételével – 2020. május 4-től megszűnt a figyelemkijárási korlátozás, valamint a veszélyhelyzet miatt korábban elrendelt korlátozások közül számos enyhítő rendelkezés is életbe lépett.

Összhangban a Kormány által hozott döntésekkel, 2020. május 04-től piac téri játszótér és a Bocskai utcai kültéri SPORTPARK újra látogatható Csorváson, azzal a korlátozással, hogy mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Bővebben: POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A járványügyi hatóság tájékoztatása szerint Csorváson továbbra sincs bizonyítottan koronavírussal fertőzött személy. A 14 napofelkialtojels hatósági házi karanténnal érintettek száma településünkön a mai napon 1 fő. Ismételten és nyomatékosan hangsúlyozom, hogy EZ NEM AZT JELENTI, HOGY A KARANTÉNBAN LÉVŐ SZEMÉLY BIZONYÍTOTTAN BETEG! -, de az érintettek és mindannyiunk biztonsága érdekében szükséges ez az intézkedés. A hatósági házi karanténban lévő személy 14 napig MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL.

Azok, akiknek a hatóság nem rendelt el házi karantént, de saját maguk vállalták, hogy 14 napra önkéntesen házi karanténban maradnak, komolyan vették a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. Köszönet illeti őket.

A tegnap éjjel megjelent [168/2020.(IV.30)] Kormányrendelet értelmében Magyarországon - Budapest főváros és Pest megye kivételével – a  kijárási korlátozás 2020. május 4-től (hétfőtől) megszűnik. 

Bővebben: Polgármesteri Tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató a bölcsődei, óvodai ügyeletről a veszélyhelyzet során

Csorvás Város Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, az 1/2020. (III.15.) határozatában 2020. március 16. napjától kezdődően Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben rendkívüli szünetet rendelt el.

Bővebben: HIRDETMÉNY

9. oldal / 57

Vissza felülre