Tisztelt Szülő!

A 2020/2021e-as tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) sz. EMMI rendelet 6.§ (3) bekezdése és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermeke számára: 

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd)

Bővebben: szünidei étkeztetés

VÁLTOZÁS!!! Információk a március 16-i bejegyzésben!
Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.05.) EMMI határozat vonatkozó rendelkezését a 18/2021. (III.06.) EMMI határozattal módosította. Ennek értelmében minden óvoda köteles a gyermekfelügyeletet megszervezni a legszükségesebb - munkavégzés, vagy a védekezésben való részvétel- esetekben. Tekintettel arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány további terjedésének megakadályozása kérem, hogy a kockázatok mérlegelése után, csak a teljesen tünetmentes gyermekeket hozzák be intézményünkbe! A gyermekeket csak korlátozott létszámban tudjuk fogadni. Lehetőleg azon gyermekek jöjjenek, akik pénteken már jelezték az ügyeleti igényüket! Azokat tudjuk fogadni akinél mind a 2 szülő dolgozik és nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését, vagy egyedülállò  szülő a dolgozó.

Bővebben: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsödéje Intézmény tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorváson a mai napon (2021.03.05-én) a háziorvosok által lejelentett adatok szerint 32 fő aktív koronavírus fertőzött személyről van tudomásunk, és ismereteink szerint további 8 fő várja a koronavírus fertőzöttségre vonatkozó pozitív vagy negatív teszt eredményét.

A háziorvosok tájékoztatása alapján a mai napig összesen 393 fő csorvási lakos kapta meg a koronavírus elleni védőoltást.

Tájékoztatom Önöket továbbá arról is, hogy a jövő hét során folytatódik a háziorvosi körzetekben a koronavírus elleni védőoltások beadása az alábbiak szerint:

Dr. Révész István körzetében március 8-án és 9-án, azaz hétfőn és kedden 20-20 helyi lakos fogja megkapni a koronavírus elleni védőoltást.

Dr. Duliskovich Ilona, valamint Dr. Szénási Levente körzeteiben március 9-én kedden, körzetenként 40-40 főt fognak védőoltás felvételére a rendelőbe hívni.

A háziorvosi körzetekben a megadott napokon a délelőtti rendelési idő alatt történik majd a védőoltások beadása, ezért kérem Önöket, hogy ezeken a napokon egyéb okok miatt csak előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel a háziorvosukat.

A Kormányinfón tegnap elhangzott, március 8. napjától hatályba lépő újabb korlátozások részleteiről a Korm. rendelet Magyar Közlönyben való megjelenését követően fogok tudni pontos tájékoztatást adni a lakosságnak.

Továbbra is kérem Önöket, hogy a higiéniás szabályokat, valamint a mindenkor hatályban lévő járványügyi óvintézkedéseket továbbra is szigorúan tartsák be a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati döntésekkel összhangban hulladékgazdálkodási ügyfélszolgálatainkon a személyes ügyfélfogadás - 2021. március 08. napjától kezdődően - határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

 Megértésüket köszönjük!

 DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorváson a mai napon (2021.03.03-án) a három háziorvosi körzet közül csak két körzet jelentett adatokat, amelyek alapján 38 fő aktív koronavírus fertőzött személyről van tudomásunk, és ismereteink szerint további 16 fő várja a koronavírus fertőzöttségre vonatkozó pozitív vagy negatív teszt eredményét.

Tájékoztatom Önöket továbbá arról is, hogy a mai napig összesen 265 fő csorvási lakos kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, amelyből 140 főt két háziorvosi körzetben, 125 főt pedig oltóponton oltottak be.

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben a bölcsődei ellátás tekintetében 2021. február 25. napjától 2021. március 03. napjáig rendkívüli szünetet rendeltem el egy dolgozó fertőzöttsége miatt. A bölcsődében dolgozók közül több személy várja még a koronavírus fertőzöttségre vonatkozó teszt eredményét, ezért a bölcsődére vonatkozó rendkívüli szünetet 2021. március 5-ig meghosszabbítom.

Továbbra is kérem a lakosságot, hogy szabályszerűen tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorváson a mai napon (2021.02.26-án) a háziorvosok által lejelentett adatok szerint 29 fő aktív koronavírus fertőzött személyről van tudomásunk, és ismereteink szerint további 23 fő várja a koronavírus fertőzöttségre vonatkozó pozitív vagy negatív teszt eredményét.

Továbbra is kérem a lakosságot, hogy szabályszerűen tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény bölcsődei feladatellátási helyén az egyik dolgozó sajnálatos módon koronavírussal fertőződött meg, ezért a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályával történt egyeztetést követően, mint az Intézmény fenntartójának nevében

2021. 02. 25.- 2021. 03. 03. napjáig terjedő időszakra  rendkívüli szünetet rendeltem el a bölcsődei ellátásra vonatkozóan.

A két bölcsődei csoportban összesen 8 gyermek került a karanténba a mai naptól kezdődően a kontaktkutatás következtében. A karantén, tehát a lakhelyelhagyási tilalom csak az érintett gyermekekre vonatkozik, a szülőkre és az esetleges testvérekre nem.

Lehetőség szerint a szülők felváltva oldják meg a karanténba került gyermekek felügyeletét, az idősebb korosztályba tartozó nagyszülőkkel lehetőség szerint ne találkozzanak az ő egészségük védelmének érdekében.

A tünetmentes, egészséges gyermekeket 2021. március 4-én, csütörtökön várják vissza az Intézménybe a dolgozók.

Kérem a Lakosságot, hogy a higiéniás szabályokat, valamint a mindenkor hatályban lévő járványügyi óvintézkedéseket továbbra is szigorúan tartsák be a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

felkialtojel3Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt napokban sajnálatos módon megemelkedett Csorváson a koronavírussal fertőzött személyek száma, ezért indokolt, hogy - mind az ügyfelek, mind a köztisztviselők egészségének megóvása érdekében - lehetőség szerint csökkentsük a személyes megjelenéssel járó ügyintézést a Polgármesteri Hivatalban.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalt – ellenkező rendelkezésig - kizárólag halaszthatatlan, és személyes jelenlétet igénylő ügyekben keressék fel, és ilyen esetben is csak előzetes telefonos bejelentkezést követően, az ügyintézővel egyeztetett időpontban. 

A csorvas.hu weboldalon megtalálhatók az Irodákhoz tartozó köztisztviselők elérhetőségei, és a 66/258-001-es központi számon is tájékozódhatnak arról, vagy akár közvetlenül is kapcsolatba tudnak lépni az illetékes köztisztviselővel, hogy konkrét ügyben milyen mellékszámon érhetnek el ügyintézőt. 

A fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges „sárga csekkeket” postai úton küldjük ki az érintetteknek (pl. az adófizetésre kötelezetteknek).

A Hivatalban a járványügyi előírásoknak maximális eleget téve, fokozott óvatosság mellett történik a munkavégzés, ezért az ügyfelektől is azt kérjük, hogy különösen figyeljenek a maszk szabályos viselésére (a szájat és az orrot is teljes mértékben eltakaró maszk használata kötelező), valamint arra, hogy a Hivatalba történő belépésük előtt végezzenek kézfertőtlenítést. (Az utóbbihoz szükséges eszköz a lépcsőnél rendelkezésükre áll.)

Végül, tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt általánosan, és mindenhol tartsák be az előírt óvintézkedéseket, mivel sajnos látjuk, hogy a koronavírus bárhol megjelenhet, és bárkit megfertőzhet.

Tisztelettel:

Baráth Lajos polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorváson a mai napon (2021.02.17-én) a háziorvosok által lejelentett adatok szerint 20 fő aktív koronavírus fertőzött személyről van tudomásunk, és ismereteink szerint további 5 fő várja a koronavírus fertőzöttségre vonatkozó pozitív vagy negatív teszt eredményét.

A hétfői tájékoztatómban 11 fertőzött személyről tájékoztattam Önöket, ezért szeretném most hangsúlyozni, hogy az elmúlt 48 óra alatt szinte megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma a településen. Minden lakos közreműködésére szükség van ahhoz, hogy ezek az adatok ne emelkedjen tovább ilyen arányban.

Kérem Önöket, hogy kerüljék a csoportosulásokat, ügyeljenek a maszk szabályos viselésére, fontos, hogy a higiéniás szabályokat, valamint a mindenkor hatályban lévő járványügyi óvintézkedéseket továbbra is szigorúan betartsák.  

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményében az óvodai beiratkozásra 2021. április 20. és 2021. április 21. napján 7.30 - 17 óra között kerül sor.

A beiratkozás helyszíne az intézmény 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelye.

Bővebben: Óvodai beiratkozás

9. oldal / 65

Vissza felülre