Csorvás Város Polgármesterének 1/2020. (III.15.) határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdésére – az Emberi Erőforrások Miniszterének, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője egyidejű értesítése mellett-,  rendkívüli szünetet rendelek el

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás és tekintetében 2020. március 16. napja 0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, a jelen intézkedés visszavonásáig.

Bővebben: Határozat

Csorvás Város Polgármesterének 2/2020. (III.16.) határozata a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan Csorvás Város Védőnői Szolgálata eljárásrendjének meghatározásáról

Bővebben: Határozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. március 18-ra és 2020. március 25-re meghirdetett szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga kukák) kiíratása és kiadása határozatlan ideig szünetel. sarga kuka

A Dareh Zrt. a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt ügyfélfogadást sem tart Csorváson.

Kérjük, ez ügyben mellőzzék a személyes megjelenést mind a Dareh Zrt. központi ügyfélszolgálatán, mind a Csorvási Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatást telefonon (66/258-001) és e-mail-ben (pmh@csorvas.hu) tudunk nyújtani.

A szelektív hulladékot -ellenkező információ közzétételéig- továbbra is a zöld kukában kell gyűjteni.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Csorvási Lakosok!

Mint ahogy egyre több településen, így sajnos nálunk is hatósági házi karantén alá került egyik lakosunk tegnap.
A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT: EZ NEM AZT JELENTI, HOGY BIZONYÍTOTTAN BETEG, de az érintett és mindannyiunk biztonsága érdekében szükséges ez az intézkedés! A házi karanténban lévő személy MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL 2020. március 30-ig.
(Akiről bebizonyosodik, hogy fertőzött, az nem házi karanténba, hanem egyből kórházba kerül.)

Mindannyian tudjuk, hogy óvintézkedések betartása nélkül ez elkerülhetetlen, ezért ismét kérek mindenkit nyomatékosan, hogy TARTSUK BE AZ UTASÍTÁSOKAT, KORLÁTOZZUK A LEHETŐ LEGMINIMÁLISABBRA AZ OTTHONUNKON KÍVÜL TÖLTÖTT IDŐT, FOKOZATTAN ÜGYELJÜK A HIGIÉNIÁRA!
A járvány terjedésének a megelőzése rajtunk múlik!

koronavirus matrica
Ez a tàbla az érintett ingatlanára kihelyezésre került, akinek az ellátásáról - amennyiben az másképp nem megoldható - az Önkormányzat gondoskodik.

Baráth Lajos, polgármester

Korm int 200316

Tisztelt Csorvási Lakosok! figyelem

Az imént fejezte be ülését a helyi Operatív Bizottság, és a jelenleg érvényben lévő járványügyi helyzettel kapcsolatban hozott döntéseket, melyekről alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

- Jelenleg Csorváson nincs koronavírus-megbetegedés, illetve házi karantén sem lett elrendelve.

- Az óvodai és bölcsődei ügyelettel és gyermekétkeztetéssel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy megtörtént a felmérés, aki kért, annak biztosított lesz az ügyelet. Fontos, hogy a 16-ai héten csak és kizárólag azok a gyermekek kapnak ebédet, akik ezt jelezték az intézmény felé. Ételhordót nem kell hozni, egyszer használatos ételtartó edényekben kerül kiadásra az étel. Az ebéd kiadására csak és kizárólag 11:00-12:30 között van lehetőség a napközikonyhán. Kérjük, egyszerre ne legyenek a helyiségben öt főnél többen! A gyermekfelügyeleti és étkezés iránti igényüket legkésőbb minden héten legkésőbb csütörtökön 9:00 óráig kell jelezni a csoportvezető óvodapedagógusnál.

- Az Egyesített Szociális Intézményben a nappali ellátás visszavonásig szünetel!

- Az egészségügyi alapellátás területére szóló szabályozások: 2020. március 16. napjától a háziorvosi és házi gyermekorvosi betegvárókban a nagy létszámú együttes betegjelenlét elkerülése érdekében kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek be az ellátásra (telefonon, online). Egyszerre egy időben a közös betegváróban maximum 10 fő tartózkodjon. Természetesen kivétel ez alól a súlyos, életveszélyes esetek ellátása. Recept igényeiket kérjük, hogy a betegvárókban elhelyezett gyűjtőládákba szíveskedjenek elhelyezni! A háziorvosok és házi gyermekorvos telefonos elérhetősége a www.csorvas.hu honlapon megtalálható.
A fogorvosok a sürgősségi betegellátáson kívül más tevékenységet szüneteltetnek.

- Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban. Kérjük, szíveskedjenek személyes megjelenésű ügyintézésük előtt telefonon érdeklődni, egyeztetni. A jegyző utasítása értelmében egy irodában egyszerre csak egy fő ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az eseteket, amikor csak együttesen lehet ügyet intézni (pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyintézés). Szerdán nincs ügyfélfogadás.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy ügyeik intézése során – amelyekben az lehetséges – részesítsék előnyben a telefonon, e-mailben, az ASP rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson történő ügyintézést! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy rendezvények tekintetében létszámkorlátozást vezetünk be, 15 főnél nagyobb létszámú esküvőt a házasságkötő teremben nem tudunk vállalni.

- Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a szelektív gyűjtőedények kiadása határozatlan ideig szünetel, a DAREH Zrt. ügyfélfogadást sem tart a Polgármesteri Hivatalban a vészhelyzet ideje alatt.

Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését, türelmét, az intézkedések mindannyiunk egészségének védelmét szolgálják! Kérjük Önöket, korlátozzák a legminimálisabbra a közösségbe járást, vegyük elejét a vírus terjedésének!

Baráth Lajos polgármester közleménye:

figyelemA katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. szakasz (4) bekezdése értelmében rendelkezem a Csorvási Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: intézmény) szüneteltetéséről.
A szünetelés 2020. március 16. napjától az intézkedés visszavonásáig tart.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy az intézmény ügyeletet tart munkanapokon 6:30-17:00 óráig, és a szülőkkel történő egyeztetés szerint, a szabályok betartásával kizárólag különösen indokolt esetben fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezése másképpen megoldhatatlan.

Felhívom a figyelmet, hogy valóban csak és kizárólag különösen indokolt esetben vegyék igénybe az intézmény ügyeleti lehetőségét, hiszen a vírus közösségben, illetve közösség által terjed leginkább.
Mindenképp tartsuk szem előtt az Országos Operatív Törzs felhívásait és figyelmeztetéseit, a lehető legritkábban tartózkodjunk közösségben ezáltal gátolhatjuk, lassíthatjuk a vírus terjedését.

Tisztelettel: Baráth Lajos, polgármester

figyelemCsorvás Város Önkormányzatának az elrendelt vészhelyzet helyi kezelésére létrehozott Operatív Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri az Országos Operatív Törzs intézkedéseit, az azok végrehajtására megjelent jogszabályokat. Amennyiben szükséges, hétvégén is meghozza a halasztást nem tűrő döntéseket, és ezekről azonnal tájékoztatást nyújt Csorvás Város Önkormányzatának honlapján és közösségi oldalán (az esetleges óvoda és bölcsőde bezárással kapcsolatosan).

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabad területi tüzek száma. Idén eddig már hétszázharminc alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat, összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett beavatkozni. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Bővebben: Tűzgyújtási szabályokról

TISZTELT CSORVÁSI LAKOSOK!    

figyelem2Jelen tájékoztatást a Csorvási Híradó 2020. márciusi száma mellé csatolva juttatjuk el minden háztartásba. A nyomdai átfutás ideje alatt ugyanis fontos változások történtek Magyarországon a koronavírus járvány miatt. Az újságban meghirdetett programokkal kapcsolatos változásokat összesítettük.

- A Csorvási Egyesített Szociális Intézmény március 14-re hirdetett jótékonysági bálja elmarad, a jelenlegi koronavírus fertőzésének megelőzése érdekében. A rendezvényt előreláthatóan 2020. október 24-én tervezik megrendezni.

- Az Életet az Éveknek Csorvási Nyugdíjas klub március 21-re meghirdetett nyugdíjas találkozója elmarad.

- A nemzeti ünnep városi szintű rendezvénye március 15-én elmarad. Az egyéni emlékezésre, tiszteletadásra lehetősége van mindenkinek, koszorút, virágot bármikor lehet vinni az emlékparkba.

- A Nefelejcs Népdalkör által március 31-re tervezett népzenei találkozó elmarad, 2020. október 31-én tervezik megtartani.

- Az óvoda április 4-re tervezett bálja szintén elmarad, az esetleges későbbi időpont még nem ismert.

További csorvási vonatkozású információk:

A csorvási iskolában a tanítás folytatódik, a rendeleteknek megfelelően a programokat nem tartják meg. Március 16-án, hétfőn, a munkaterv szerint, tervezett tanítás nélküli munkanap lesz, így a gyermekek nem mennek iskolába. Ez azonban nincs összefüggésben a koronavírussal.

Az óvodában minden szakkört határozatlan ideig felfüggesztettek, az iskolai programok elmaradnak.

VÉSZHELYZET MAGYARORSZÁGON  veszélyhelyzet

A világban egyre terjedő koronavírus járvány miatt megjelent és 2020. március 11-én hatályba lépett a veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet.

A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, a vonatkozó rendeletek visszavonásig érvényesek.

A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

MEGELŐZÉS

Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása.

Az Orosházi Kórházban március 9-e, hétfő reggeltől teljeskörű látogatási tilalom lépett életbe, nem látogatható egyik osztály sem!

A részleteket a kórház közösségi oldalán megtalálják.

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. Ennek megfelelően a csorvási szociális intézményben is tilos a látogatás.

Az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség.

A tilalom visszavonásig érvényes.

KÉREM a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli helyzetben őrizzék meg nyugalmukat, mellőzzék a pánikkeltő hírforrásokból való tájékozódást. A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében, a koronavirus.gov.hu oldal a facebook.com/koronavirus.gov.hu oldal információit tekintsük mérvadónak. További információ az nnk.gov.hu oldalon a Nemzeti Népegészségügyi központ honlapján is olvasható.

Kérem, hogy tartsák be a higiéniai szabályokat, közösségbe csak egészségesen menjenek. Akinek influenza-szerű tünetei, magas láza van, telefonon keresse háziorvosát. Ne menjen a háziorvosi rendelőbe, hogy megelőzhető legyen a tömeges fertőzés.

Baráth Lajos, polgármester

12. oldal / 57

Vissza felülre