Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 23-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre meghívom.

Frissítve!

A Képviselő-testület 2022. február 23. napján tartott nyílt ülése megtekinthető. MEGTEKINTÉS

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében az ülés kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17).

Napirend:

1./ Csorvás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotása.  

    Hosszú távú tervezés elfogadása.

    Előadó: Baráth Lajos polgármester

ELŐTERJESZTÉS  MELLÉKLETEK

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről. 

    Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző

ELŐTERJESZTÉS    

3./ Beszámoló a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közművelődési tevékenységéről, továbbá a Kft. 2022. évi Közművelődési Munkatervének meghatározása, és a 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása.  

    Előadó: Samu Kálmán, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS 1   ELŐTERJESZTÉS 2   ELŐTERJESZTÉS 3

4./ A 2021. évi közfoglalkoztatás eredményeinek értékelése.

    Előadó: Baráth Lajos polgármester   

ELŐTERJESZTÉS

5./ Csorvás Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.

    Előadó: Baráth Lajos polgármester   

ELŐTERJESZTÉS

6./ A polgármester 2022. évi szabadsága felhasználási ütemtervének

   jóváhagyása.

   Előadó: Baráth Lajos polgármester

 ELŐTERJESZTÉS

7./ Egyéb előterjesztések.

7-1. Előterjesztés óvodai beíratással kapcsolatos fenntartói kötelezettségek teljesítésére.

ELŐTERJESZTÉS

7-2. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2019. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

ELŐTERJESZTÉS

7-3. Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására.

ELŐTERJESZTÉS

7-4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

ELŐTERJESZTÉS

7-5. Előterjesztés a 2022. évi igazgatási szünet elrendelésére.

ELŐTERJESZTÉS

7-6. Előterjesztés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítására.

ELŐTERJESZTÉS

7-7. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a várostérségi településekkel való együttműködési megállapodás létrehozására.

ELŐTERJESZTÉS

7-8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő 2438/3 hrsz-ú szántóföld egy részének értékesítésére.

ELŐTERJESZTÉS

7-9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú terület bérlete iránti kérelem elbírálására.

ELŐTERJESZTÉS

8./ Bejelentések.

 

Csorvás, 2022. február 18.

                                                                                     Baráth Lajos

                                                                                     polgármester

Vissza felülre