Tisztelt Lakosság!

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 4-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

FRISSÍTÉS: A Testületi-ülés felvétele IDE KATTINTVA tekinthető meg.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17.sz.)

 

Napirend:

 

 • 1. Beszámoló Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2022/2023. nevelési év szakmai munkájáról, a 2023/2024. nevelési év munkatervének meghatározása.

Előadó: Vicziánné Vincze Mónika

              intézményvezető

 

Beszámoló     Előterjesztés     Munkaterv

 

 • 2. Beszámoló Csorvás Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye szakmai munkájáról.

Előadó: Maczák Istvánné

              intézményvezető

 

Beszámoló

 

 • 3. Tájékoztató a Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskolában folyó szakmai munkáról.

Előadó: Keresztesné Piros Ildikó

              intézményvezető

 

Beszámoló

 

 • 4. Előterjesztés a Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzethatárának kijelölés.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

              jegyző

 

Előterjesztés

 

 • 5. Tájékoztató a Csorvási Szolgálató Nonprofit Kft. 2023. év III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól.

Előadó: Samu Kálmán

              ügyvezető

 

Előterjesztés

 

 • 6. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról.

Előadó: Dr. Kaszai Balázs

                        Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

Előterjesztés

 

 • 7. Tájékoztató az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének év I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés     Mellékletek

 

 • 8. Előterjesztés a Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

              jegyző

 

Előterjesztés

 

 • 9. Előterjesztés a vízkárelhárítási terv elfogadása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés     Vízkárelhárítási terv

 

 • 10. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) rendeletének módosítása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés     Előzetes hatásvizsgálat     Rendelet-tervezet     Rendelet-tervezet mellékletek

 

 • 11. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának ellátási formák szerinti intézményi térítési díjairól szóló 19/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12. Egyéb előterjesztések
  • 12.1. Tájékoztatás közvilágítási lámpatestek korszerűsítési lehetőségéről.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Tájékoztató     Ajánlat     Szerződés-tervezet

 

 • 12.2. Előterjesztés a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft-nél a gyermekétkeztetés lebonyolítása, a térítési díjak és kedvezmények megállapítása, nyilvántartása, valamint a bevételek elszámolásának pénzügyi ellezőrzéséről.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.3. Előterjesztés a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft-nél elvégzett pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésről, a pénzügyi szabályozottság teljeskörűsége és a gyakorlatban történő érvényesülése tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.4. Előterjesztés Dr. Zabos Ágnes gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének megszűnése tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.5. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.6. Előterjesztés az Önkormányzat 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) módosítása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés    Helyi Esélyegyenlőségi Program módosított

 

 • 12.7. Tájékoztatás a „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” tárgyú, TOP_Plusz-6.2.1-23 azonosító számú felhívásra benyújtható pályázatról.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.8. Tájékoztatás a „Fenntartható humán infrastruktúra” tárgyú TOP_Plusz-6.2.1-23. azonosító számú felhívásra benyújtható pályázatról.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.9. Tájékoztatás „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” tárgyú TOP_Plusz-6.2.1-23 azonosító számú felhívásra benyújtható pályázatról.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.10. Az önkormányzati tulajdonban lévő 5920 Csorvás, Táncsics Mihály u. 68. szám (Csorvás, belterület 1606. hrsz.) alatti lakóingatlan eladásáról.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés     Értékbecslés

 

 • 12.11. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje intézményvezetője illetményének megállapítása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.12. Előterjesztés a Csorvás, belterület 130. és 263. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése tárgyában

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés     Képek

 

 • 12.13. Előterjesztés a 2023. évi közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

 • 12.14. Előterjesztés a Csorvás Város Önkormányzata feladatellátásában közreműködő szervezetek, valamint a civil szervezetek és önszerveződő közösségek energiafelhasználás szempontjából optimális működési helyének meghatározása tárgyában.

Előadó: Baráth Lajos

              polgármester

 

Előterjesztés

 

Csorvás, 2023. szeptember 29.

Baráth Lajos polgármester

Vissza felülre