doc06581620230201151639 page 0001

infoblokk erfa also

Csorvás város külterületi helyi közutjainak fejlesztése

A projekt keretében megvalósul a 065 és a 09 hrsz-ú főgyűjtőút, a 062 és 070 hrsz-ú gyűjtőút, valamint a 011/46 hrsz-ú földút felújítása. A fejlesztéssel érintett teljes útszakasz hossza: 7236,83 méter. Ezen belül megépül egy 992,49 m hosszú aszfalt burkolatú új útszakasz, megvalósul 3230,24 méter korábban is aszfaltozott út javítása és újra aszfaltozása, emellett 2974,1 m hosszan földút stabilizálására is sor kerül. Az útalapok elkészültével csökken a környezetterhelés és mintegy 4 km-en javul a közlekedés minősége, ezzel a közlekedők komfortérzete, mely társadalmi elégedettséget is eredményez.

A tervezett fejlesztés társadalmi és gazdasági előnyökkel is jár. A településen gazdálkodó mezőgazdasági termelők számára a hozam maximalizálása érdekében fontos a gazdasági folyamatok optimális időben történő elvégzése, melyhez alapkövetelmény a földterületükre történő kijutás. Eredményes gazdálkodás esetén a város helyi iparűzési adó bevétele is növekszik. A felújított útszakaszok a települések közötti közlekedési kapcsolatot biztosítják. A 09 hrsz-ú új út aszfalt borításával könnyen megközelíthető lesz a Forrás tó, mely a szabadidő aktív eltöltésére és kikapcsolódásra biztosít lehetőséget a város lakói és a településre látogatók számára. Több mint 4 km-rel bővül az aszfaltúton biztosított kerékpározás lehetősége. Kerékpárral kényelmesen elérhetővé válik a helyi védettségű Károly majori magtár, a Rudolf majori Kastély, a teniszpálya, valamint a szabadidő központ a horgásztóval. Ezzel jelentősen nőhet a helyi értékek megismerése utáni vágy, az idelátogatók kedélyállapotának javulása erősíti az élhetőbb település élményét. A kerékpáros kirándulók az utak minőségjavulásának köszönhetően hasonló életérzésben részesülnek

A szakmai tartalom "az értéket a pénzért" elv figyelembevételével került meghatározásra.

  • A projekt azonosító száma: VP6-7.2.1.1-21 (3313646206)
  • A kedvezményezett neve: Csorvás Város Önkormányzata
  • A projekt teljes költsége: 314 498 266.-HUF
  • A projekt elszámolható összköltsége: 310 378 695.-HUF
  • A támogatás összege: 294 859 757.- HUF
  • A támogatás aránya a projektben: 95 %
  • A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2023.09.30

Az elnyert támogatás finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.

infoblokk erfa also

Projekt címe: Csorvás köztemeto infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítója: 3113541620

Projekt rövid összefoglalója: Csorvás város épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is bizonyos esetekben elmarad a nagyobb településekétől, ilyen téma a város köztemetőjének infrastrukturális állapota. Jelen projektünk a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben 5920 Csorvás, Batthyány utca 51. az 51. HRSZ. alatt található Köztemető infrastrukturális-fejlesztésének megvalósításáról szól. Külön öröm, hogy Magyar Falu Program lehetőséget nyújt a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartására, felújítására.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Jelen projektünk a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben 5920 Csorvás, Batthyány utca 51. az 51. HRSZ. alatt található Köztemető infrastrukturális-fejlesztésének megvalósításáról szól. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem kis terhet jelent, ehhez nyújthat fontos segítséget a kiírás keretében megvalósítandó fejlesztés. Az önkormányzat folyamatosan, eltérő szempontok szerint ellenőrzi a temetőt és kapcsolódó létesítményeit, elvégzi a karbantartásokat. A temetések alkalmával a megjelentek az elhunytat végső nyughelyére kívánják kísérni, illetve a nyughelyek látogatására a burkolattal ellátott közlekedési út a legalkalmasabb, legkulturáltabb. Csapadékos időjárás esetén a földes közlekedő utak megnehezítik a sírokhoz jutást. A tervezett út jellemző paraméterei: összhossza: 60.m / szélessége: 2 m / összesen: 150 m2 / oldalesés: 1,5-2% Pályaszerkezet: 50-80 mm AC22 50/70 kötő / útalap, homokoskavics ágyazat A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest. A burkolt úton jellemzően nem gépjárművek közlekednek majd, ezért káros anyag kibocsátásról számottevően nem beszélhetünk. Munkafolyamat: A meglévő közlekedő utat profilozni szükséges. A feltöltött és tömörített utat bitumenes burkolattal kell ellátni, ami hengerelt aszfalt kötőréteg készítését jelenti 2 méter szélességig, AC22 50/70 alap aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve. Amennyiben szükséges, akkor kétoldali padka készítése, tömörítése Mivel a temetői közlekedő út nem teherviselő út (ld. gyalogos, kerékpáros, ill. temetések alkalmával az elhunyt sírhoz/sírközelbe szállítása), így a kötőaszfalt 50-80 mm vastagságban tömörítve elégséges, nem szükséges kopóréteg felvitele.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként fejlődik a kötelező feladatot ellátó köztemető infrastruktúra, kultúrált módon közelíthető meg a sírhelyek, javulhat a településkép, ami elősegítheti a lakosság életminőségének javulását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is összhangban van. A projekt fizikai befejezését a megvalósított/felújított temetőbeli közlekedő út műszaki átadása jelenti. A projekt befejezésekor az elszámolás részeként elkészülő beszámoló tartalmazni fogja az eredménymutatókat négyzetméterben (a fejlesztés keretében beszerzett anyagból új járda építése, illetve a felújított szilárd burkolatú járdafelület). A projekthez kapcsolódó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1.013.460,00 (Támogatói Okirat alapján)

projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.05.31.

infoblokk erfa also

Projekt címe: Csorvás Liget utcai közterületi játszóterének fejlesztése

Projekt azonosítója: 3088295702

Projekt rövid összefoglalója: Jelen pályázattal elnyert támogatással Csorvás Város Önkormányzata a Liget utcában lévő játszótér eszközbővítését kívánja megvalósítani. Jelenleg a játszótérre nagy igény van néhány új eszközre, melyekkel nem rendelkezik. A támogatással az önkormányzat a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletek előírásainak megfelelő játszóteret fog tudni biztosítani.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását, melynek jelen alprogram nagyban hozzájárul. A cél, hogy a vidéki településeken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltérésére generációktól függetlenül. A fejlesztés Csorváson a Liget utcai 450 m2-es játszótéren (mely a település rendezési tervében játszótér megjelölésű tér) valósul meg úgy, hogy oda a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletek által előírt, minőségi, biztonsági követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal ellátott 3 db új játszótéri eszköz vásárlását és telepítését kívánjuk elvégezni. A beszerzendő játszószerek a következők: 1 db fészekhinta 1200 mm kosárral, 1 db láncos lépegetőhíd, 1 db 1000mm indítómagasságú beülőkaros csúszdalap. Az új játszószerek alá is biztosítjuk a játszószer méterének és az esésmagasságnak megfelelően méretezett ütéscsillapító réteg készítését. A játszótér kihasználtsága jelenleg is folyamatos és maximális. Napközben általában a kisgyermekes anyukák és gyermekeik veszik igénybe a játszóteret. A délután időszakban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek is e téren tudják eltölteni a szabadidejüket. Óvodai csoportok óvónői felügyelettel napközben is látogatják a játszóteret. A tér mellett zsákutcák vannak, ezért biztonságosabb a játszótér használata, jobb a parkolási lehetőség, illetve a település távolabbi részérein élő családok is rövid idő alatt meg tudják közelíteni a teret. Padok vannak elhelyezve a szülők számára, akik a gyermekeik felügyeletével töltött időt kellemes, ligetes környezetben, közösségben tölthetik el. Fontos feladat az igényes környezet, az egységes településkép megteremtése, mely főként a helyi fiatal generáció érdekeit, szemléletformálását szolgálja.

A fejlesztés további indoka, hogy a csorvási gyermekek a játszótéri eszközök használatával fejlesztik ügyességük, készségeik. A játszótéren felügyelet mellett hasznosan, közösségben tudják eltölteni a szabadidejüket. A játszószerek 0-14 éves korig használhatók, illetve a beszerzendő fészekhinta a mozgássérült gyermekek számára is remek játszóeszköz. A játszótér működtetése az egyéni igényeknek megfelelően történik, de folyamatos lesz a szülői felügyelet, hiszen a 0-6 éves korosztály a játszótér használata tekintetében önállóságra még kevésbé alkalmas. Az önkormányzat naponta, negyedévente és évente eltérő szempontok szerint ellenőrzi a játszóteret, elvégzi a karbantartásokat. Ezzel nem csak a fenntartási kötelezettségnek tesz eleget, hanem a fenntartható fejlődés elvének is. A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javulnak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá válhat a családok számára. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is össhangban van. A projekt társadalmi hatása, fenntarthatósága is indokolja a megvalósítást. A projekt fizikai befejezését a műszaki átadás jelenti. A projekthez kapcsolódó öt éven át tartó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1.157.085,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.09.14.

infoblokk erfa also

Projekt címe: Közterület karbantartó eszközök beszerzése

Projekt azonosítója: 3087783510

Projekt rövid összefoglalója: Csorvás város Orosháza és Békéscsaba között, a 47. számú főút mentén helyezkedik el, jelentős zöldfelülettel, parkokkal, fás-ligetes utcákkal rendelkezik, nem csak a városközpont, de a teljes település. Ezen területek gondozottsága, látványa mind az itt élők, mind a vendégként vagy átutazóként városunkban megfordulók számára kellemes benyomást tesz. Azonban ennek a fenntartása az élőmunkán kívül megfelelő eszközöket, gépeket is igényel, melyek segítségével a munka gyorsan és hatékonyan végezhető. Csorvás Város Önkormányzata rendelkezik ugyan eszközparkkal, de azok jelentős része öreg, elavult, szervízigényes, üzemeltetése és használata nem minden esetben gazdaságos. Ezen eszközök pótlása illetve cseréje történhet meg jelen támogatás elnyerésével.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A kistelepülések - így Csorvás - népességmegtartó erejének és népességnövelő képességének erősítése elengedhetetlen. A fiatalok helyben maradása érdekében fontos az is, hogy az itt élők igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, mert ez nagyban befolyásolja a lakosság életminőségét. Az itt élő emberek igyekeznek környezetüket rendezetten tartani, mindannyiunk örömére. Ezen felül kiemelendő, hogy Csorvás jó földrajzi fekvéssel rendelkező kisváros (Békés megye két jelentős városa, Orosháza és Békéscsaba között helyezkedik el), ezért is fontos a jó benyomás, hiszen a kellemes összkép megtartása az ide látogatók, átutazók egy igényes környezetbe szívesebben térnek vissza. esetleg telepednek le. Ennek megvalósításában segíthet a Kormány ezen programja, melynek révén az önkormányzat az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterület fenntartását biztosító új eszközöket szerezheti be. Ezekkel az eszközökkel, gépekkel gyorsabb, pontosabb, szakszerűbb munkavégzés érhető el, ami hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához és gondozásához. A beszerzendő eszközök a következők (árajánlatok mellékletként csatolva a jelen kérelemhez): 1 db Everun ER416 derékcsuklós rakodó adapterekkel, 1 db Kaideli AGF 180 zúzóadapter, 1 db Makita PLM5113N2 benzinmotoros önjáró fűnyíró, 1 db Makita EB7660TH lombfúvó, 1 db Makita EA5000P45E benzinmotoros láncfűrész, 1 db Makita DUH751RTE akkus sövényvágó.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásában foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként beszerzendő eszközök száma: 6 db, mely eszközökkel a munka gyorsan és hatékonyan végezhető, gazdaságosan. az Everun derékcsuklós rakodó piros rendszámra vizsgáztatva és forgalomba helyezve kerül beszerzésre (árajánlat szerint). A beszerzendő eszközök kapcsán fontos kihangsúlyozni, hogy amennyiben más település igényli a segítségnyújtást géphasználatra, azt megegyezés szerint természetesen segíti Csorvás Város Önkormányzata, mint ahogy korábban is adott már önkormányzatunk gépet, eszközt, berendezést más önkormányzat számára használatba. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenloségi Programmal is össhangban van. A projekt keretében meghozott gazdaságossági, hatékonysági intézkedések, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága is indokolja a megvalósítást. A projekt fizikai befejezését a gépek, eszközök átadás-átvétele, üzembe helyezése jelenti. A projekthez kapcsolódó három éven át tartó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezoen vállalja az elszámolás elfogadását követoen.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 13 904 341,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.14.

Vissza felülre