Pályázati cél:

Az Egyesület a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint, készpénzjutalom formájában. A díj odaítélése az év augusztus 20. napján kerül átadásra. Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.

Pályázat tartalmi követelményei:

Bővebben: Pályázati kiírás Kiss-Antal István ösztöndíj elismerése

Csorvás Város Önkormányzata, mint köznevelési intézményfenntartó, az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 11. § (1) bekezdése értelmében ajánlattételi felhívást tesz közzé köznevelési intézményének óvodatejjel való ellátásához a 2024/2025-ös nevelési évre, az óvodatej programban való részvétel érdekében.

Bővebben: Ajánlattételi felhívás óvodatej programhoz

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Intézményvezető főigazgatói megbízással járó 
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Minibölcsődéje intézmény intézményvezetőként való szakszerű és törvényes működtetése. A pedagógiai és nevelő munka megszervezése és ellenőrzése, a nevelő munka biztonságos feltételeinek megteremtése. A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátása. Az intézmény tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Bővebben: Álláspályázat

Tisztelt Lakosság!

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 24-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17.sz.)

Frissítés: A testületi ülés felvétele IDE KATTINTVA megtekinthető!

Napirend:

Bővebben: Meghívó

Tisztelt Lakosság!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Közszolgáltatási Igazgatóság Dél-Alföldi Közlekedésszervező Iroda 2024. április 26. napjáig gyűjti a vasúti és autóbusz menetrendjével kapcsolatos javaslatokat a 2024/2025-ös menetrendi év szakmai előkészítése céljából. Amennyiben a menetrenddel kapcsolatosan bármiféle észrevételük van, kérem írásban jelezzék a pmh@csorvas.hu    e-mail címre, vagy a 06-66/258-001 3614-es mellékszámon 2024. április 25. napjáig, hogy továbbíthassuk az észrevételeket, kéréseket a menetrendi egyeztetésre.

 

Baráth Lajos polgármester

kab

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2024. évi I. vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

Bővebben: Vegyszeres gyomirtás MÁV vasútvonal hálózatán

Tisztelt Lakosság!

2024. március 27.-én 9 00 – 13 00 között a Csorvási víztornyon tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a település egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2024. április 2 – 9 között mosatást végez az Alföldvíz Zrt.. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.
Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését kérem.

Baráth Lajos Polgármester

Közlemény


a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Iktatószám: TK/033/01122-1/2024

A Békéscsabai Tankerületi Központ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint A nevelési- oktatási intézményekműködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

 

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. § alapján a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontjai:

Bővebben: Békéscsabai Tankerületi Központ közleménye

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini bölcsődéje intézményében

az óvodai beiratkozásra

2024. április 22. és 2024. április 23. napján 7.30 - 17 óra között kerül sor.

Bővebben: 2024. évi óvodai beiratkozásról fenntartói közlemény

1. oldal / 83

Vissza felülre