Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2020. szeptember 30-án
(szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Frissítés: A testületi ülés felvétele IDE KATTINTVA megtekinthető!

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17).

Napirend:

1. Csorvás Város Önkormányzata Óvodája és Bölcsődéje Intézmény 2020‑2021. évi Munkatervének elfogadása, és a 2019-2020. évi szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető     Előterjesztés   Kapcsolódó anyag1  Kapcsolódó anyag2

2. Csorvás Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény Házirendjének módosítása, és a szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető  Előterjesztés Kapcsolódó anyag1Kapcsolódó anyag2

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról.

Előadó: Dr. Kaszai Balázs, a Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke  Előterjesztés  Kapcsolódó anyag1

4. Az Önkormányzat 2020. I . félévi gazdálkodásának tapasztalatai.

Előadó: Baráth Lajos polgármester    ElőterjesztésKapcsolódó anyag1

5.   Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása.

  Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés   Kapcsolódó anyag1

6. Egyéb előterjesztések.

6-1. Döntés a „ TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00014 azonosító számú „Csorvás – új mini bölcsőde kialakítása” elnevezésű építési beruházás független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója kiválasztásáról, valamint a projekttel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  

6-2. Az egyszeri, szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló 15/2018. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés

6-3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés

6-4. A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.

Előadó: Samu Kálmán, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  Előterjesztés

6-5. Döntés a Csorvás és Gerendás közötti kerékpárút ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről.

Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés

6-6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés

6-7. Döntés napelempark létesítéséről.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  

6-8. Döntés a MÁV Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról.

Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés

6-9. Döntés az Önkormányzat „Rákóczi Szövetség”-ben való tagsági jogviszonyának létrehozásáról.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

6-10. Döntés a Csorvás külterületén létesítendő DIGI távközlési torony új helyének meghatározásáról.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

7. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem elbírálása.

2. Önkormányzati tulajdonú lakás bérlete iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2020. szeptember 24.

Baráth Lajos
polgármester

 

Vissza felülre