Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2019. október 2-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Beszámolás és szakmai értékelés a Csorvási Óvoda és Bölcsőde Intézményben végzett munkáról.
Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető  Előterjesztés Kapcsolódó anyag1 Kapcsolódó anyag2

2. Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Előadó: Maczák Istvánné az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója  Előterjesztés

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
Előadó: Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság  Előterjesztés

4. Az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés Kapcsolódó anyagok

5. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés  Kapcsolódó anyagok

6. Egyéb előterjesztések.
6-1. Beszámoló a Képviselő-testület Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-,
       Közművelődési- és Sport Bizottsága választási ciklusban végzett munkájáról.   Előterjesztés
6-2. Beszámoló a Képviselő-testület Pénzügyi-, Gazdasági- és
       Városfejlesztési Bizottsága választási ciklusban végzett munkájáról.  Előterjesztés
6-3. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
       vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztés
6-4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
       Ösztöndíjpályázatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.  Előterjesztés
6-5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
       Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához támogatóként való csatlakozásról. Előterjesztés
6-6. Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskola
       körzethatárának megállapítása tárgyában.  Előterjesztés
6-7. Előterjesztés az Interreg V-A Románia-Magyarország
       Együttműködési Program keretében megvalósuló ROHU-444 kódszámú projektről.  Előterjesztés

7. Bejelentések.

Csorvás, 2019. szeptember 27.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre