Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 29-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző Előterjesztés
    
2.    Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről.
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei ElőterjesztésElőterjesztés2

3.    Egyéb előterjesztések.
3-1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
        intézményi térítési díjainak a 2017. évre történő megállapításához.  Előterjesztés
3-2. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
        Intézménye Idősek Otthona Szakmai Programjának és mellékleteinek
        változása tárgyában. Előterjesztés1 Előterjesztés2 Előterjesztés3 Előterjesztés4
3-3. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
        módosítása. Előterjesztés

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Bölcsődei ellátás megszervezése ügyében esetismertetés, valamint állásfoglalás kérése a pedagógiai aszisztens intézményi foglalkoztatása tárgyában.

2.    Kerekes Józsefné Piac téri vendéglátó-egységgel kapcsolatos kérelme.

3.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem elbírálása.

4.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelmek elbírálása.

Csorvás, 2017. március 23.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre