Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 30-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Előadó: Maczák Istvánné igazgató  Előterjesztés
    
2.    A helyi adózás helyzete, adózási morál. A helyi iparűzési adóról szóló 19/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző   Előterjesztés1 Előterjesztés2
    
3.    Tájékoztató az önkormányzat 2016. háromnegyed éves gazdálkodásáról.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés  Kapcsolódó anyagok
    
4.    Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
  előkészítéséről. Előterjesztés1  Előterjesztés2
- Csorvás Város Önkormányzata és a Békéscsabai Tankerületi Központ
  közötti megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadása. Előterjesztés1  Előterjesztés2
- Döntés a hulladékgazdálkodási közfeladat átadásáról. Előterjesztés
- Döntés a DAREH Önkormányzati Társulás részére 2017. évre
  vonatkozó működési hozzájárulásról. Előterjesztés
- Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
  módosítása.
- A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme. Kapcsolódó anyagok
- Tájékoztatás a méltányossági körben megállapítható támogatásokról. Előterjesztés

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelmek elbírálása.

Csorvás, 2016. november 25.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre