Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 29-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel testületi ülést tart.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámolás és szakmai értékelés a Csorvási Óvoda és Bölcsőde Intézményben végzett munkáról.
Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető  Előterjesztés
    
2.    A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés  Kapcsolódó anyagok

3.    Egyéb előterjesztések.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(IV.30.)
  önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltatási szerződés
  megkötése. Előterjesztés Kapcsolódó anyagok
- Döntés a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
  Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás feladatellátási
  szerződéséről. Előterjesztés Kapcsolódó anyagok
- Haszonkölcsön szerződések megkötése a Csorvási Szociális
  Szövetkezettel.
- Döntés a víztorony felújításának költségeiről. Előterjesztés Kapcsolódó anyagok

4.    Bejelentések.


Zárt ülés:

1.    A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása.

2.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

3.    Eljárás önkormányzati döntés bírósági felülvizsgálata tárgyában.

Csorvás, 2016. június 21.

Baráth Lajos
polgármester

 

Vissza felülre