Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. december 8-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart,
melyre meghívom.

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében az ülés kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17).

Napirend:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének koncepcionális előkészítése.

Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

2. A helyi adózás helyzete, adózási morál.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző   Előterjesztés

3. Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének értékelése.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

4. Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttműködés eredményeiről a település társadalmi, kulturális életében.

Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés

5. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés  Kapcsolódó anyag

6. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés, és az intézkedési terv jóváhagyása.  

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés

7. A 2022. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző   Előterjesztés

8. Az Önkormányzat 2022. évi Munkatervének meghatározása.

Előadó: Baráth Lajos polgármester    Előterjesztés

9. Csorvás Város Területi Védőnői Szolgálatának beszámolója.

Előadó: a Védőnői Szolgálat   Előterjesztés

10. Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2021. évi tevékenységéről, az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának értékelése.

Előadó: Baráth Lajos polgármester

11. Egyéb előterjesztések.

      11-1. Előterjesztés a Csorvási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására.  Előterjesztés

      11-2. Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskola  körzethatárának megállapítása tárgyában.  Előterjesztés

      11-3. Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására. Előterjesztés

      11-4. Előterjesztés a SafeXOne intelligens zebra és gyalogosvédelmi rendszer tárgyában.   Előterjesztés

      11-5. Előterjesztés a  közvilágítás korszerűsítéséről.  Előterjesztés

      11-6.  Döntés a Dareh Önkormányzati Társulás kérelme tárgyában.

      11-7. Előterjesztés a Békés megyei lovaséletet bemutató film elkészítéséhez való hozzájárulás tárgyában.  Előterjesztés

      11-8. Előterjesztés a Wenckheim család tevékenységét bemutató film elkészítéséhez való hozzájárulás tárgyában.  Előterjesztés

12. Bejelentések.

 

Zárt ülés:

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlete iránti kérelmek elbírálása.

2. Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön iránti kérelem elbírálása.

 

Csorvás, 2021. december 2.

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre