Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. december 28-án (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    A 2012. évi költségvetési koncepció. (II. forduló)
A térítési és szolgáltatási díjak meghatározása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Kapcsolódó előterjesztések:
- Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátójának megbízásáról.
- A családsegítés szociális alapszolgáltatás biztosítása módjának
  meghatározása.
- Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

2.    A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

3.    A 2012. évi munkaterv meghatározása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

4.    Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.)
  önkormányzati rendelet módosítása.
- A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési
  hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról 
  szóló határozati javaslat elfogadása.
- A belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
  megkötése.

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    A Csorvás, Széchenyi u. 59. szám alatti – 21 hrsz.-ú – “kivett beépítetlen terület” művelési ágú telekingatlan eladására meghirdetett pályázat elbírálása.

Csorvás, 2011. december 21.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre