Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 28-án (pénteken) testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

1630 órai kezdettel zárt ülés:

Napirend:

1.    Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

1730 órai kezdettel nyílt ülés:

Napirend:

1.    A 2013. évi költségvetési koncepció meghatározása. (II. forduló.)
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester Előterjesztés
Kapcsolódó anyag: A Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó lakossági kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási díjmegállapításával kapcsolatos előterjesztése.

2.    A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Kapcsolódó anyagok

3.    A 2013. évi munkaterv meghatározása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Kapcsolódó anyagok

4.    Egyéb előterjesztések.
- A belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
  megkötése. Kapcsolódó anyag
- Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
  módosítása. Kapcsolódó anyag
- A regionális viziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
  szóló megállapodás elfogadása. Kapcsolódó anyag

5.    Bejelentések.

Csorvás, 2012. december 21.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre