Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. november 28-án (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Előterjesztés, előterjesztés mellékletei

2. A 2013. évi költségvetési koncepció meghatározása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Előterjesztés

3. A helyi adózás helyzete, adózási morál.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
Előterjesztés

4. Egyéb előterjesztések.
- A 2013. évi belső ellenőrzési terv meghatározása. Előterjesztés
- Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata középtávú tervezéséről. Előterjesztés
- Előterjesztés a Csorvási Gyermekekért Közalapítvány működési feltételeinek megújításához. Előterjesztés
- Előterjesztés az állati hulladék ártalmatlanítási díjának megfizetése
  tárgyában. Előterjesztés
- Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa által hozott
  41/2012.(XI.16.) határozat jóváhagyása. Előterjesztés1, Előterjesztés2

5. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Megállapodás a csorvási 2381/1. hrsz-ú ingatlan haszonbérleti
szerződésének módosításáról.

Csorvás, 2012. november 21.

 

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre