Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. október 31-én (szerdán) 1630 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Tájékoztatás: Ezentúl a napirendi pontok mellett a kapcsolódó anyagokat is olvashatják (megjelenéstől számított 3 hónapig)!

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    A falugazdász tájékoztatója.
Előadó: Gulyásné Gál Gabriella falugazdász (Előterjesztés)

2.    Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Előadó: Tárnyik Ferencné igazgató-helyettes (Előterjesztés)
Kapcsolódó előterjesztés: pályázati kiírás az Egyesített Szociális Intézmény igazgatói megbízására.

3.    Egyéb előterjesztések.
- Az Általános Művelődési Központ és az Egyesített Szociális Intézmény
  intézkedési terveinek megvitatása. (Előterjesztés1) , (Előterjesztés2)
- A Csorvási Gyermekekért Közalapítvány dokumentumai, és törvényes
  működésének áttekintése. (Előterjesztés)
- Előterjesztés a temetkezés ravatalozási díjának megállapításához. (Előterjesztés)
- Az állattartásról, valamint az ehhez kapcsolódó építésügyi szabályok
  megállapításáról szóló 14/1994.(X.7.) önkormányzati rendelet hatályon
  kívül helyezése. (Előterjesztés1) , (Előterjesztés2)
- Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
  támogatási pályázatának benyújtása. (Előterjesztés)
- Ajánlat a viziközmű bérleti-üzemeltetési konstrukciójának kialakítására (Kapcsolódó anyag_1, kapcsolódó anyag 2, kapcsolódó anyag 3)

4.    Bejelentések.

Csorvás, 2012. október 24.

Vissza felülre