A CSORVÁS ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola,
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet:
zongoratanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 CSORVÁS, Rákóczi utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
zongoraoktatás, korrepetíció egyéni munkaköri leírás alapján. Pályakezdő jelentkezőre az intézmény gyakornoki szabályzata alkalmazandó.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, zongoratanári képesítés (főiskolai vagy egyetemi diploma).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
diplomamásolat, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debreczeni István intézményegység-vezető nyújt, a 30-3728854-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a CSORVÁS ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola (5920 CSORVÁS, István király utca 34. ). történő megküldésével, vagy elektronikus úton Debreczeni István intézményegység-vezető részére a deby2@freemail.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
2012. augusztus 16-án személyes elbeszélgetés a pályázóval, valamint hangszeres meghallgatás. Az elbírálás eredményéről minden pályázót email-ben értesítünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csamk.hu 2012. június 12.
www.csorvas.hu 2012. június 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén szolgálati férőhelyet biztosíthatunk.

Vissza felülre