Csorvás Város Önkormányzatának Általános Művelődési Központja

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csorvás ÁMK Általános Iskola

informatika-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
4-8 évfolyamon informatika oktatás, 5-8 évfolyamon matematika oktatás. Pályakezdő jelentkezőre az intézmény gyakornoki szabályzata alkalmazandó.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika-matematika tanár,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Alap szintű Programozási ismeretek,
  •  ECDL vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  diplomamásolat, fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Szigeti Anita nyújt, a 66/778265 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Általános Művelődési Központja címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2012 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-matematika szakos tanár.
  • Elektronikus úton Keresztesné Szigeti Anita részére a szigetianita@csamk.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Keresztesné Szigeti Anita, Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Július 16-20 közt személyes elbeszélgetés, számítástechnikai ismeretek bemutatása.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •  iskola.csamk.hu - 2012. június 14.
  •  www.csorvas.hu - 2012. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés 3 hónap próbaidővel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a iskola.csamk.hu honlapon szerezhet.

Vissza felülre