Tájékoztató a település lakossága részére
civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítéséről,
riasztási gyakorlat végrehajtásáról

 

Településünkön, ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az elmúlt évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok ellátására volt és lesz szükség mind a téli, mind pedig a tavaszi vizek kártételei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során.

A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy a hivatásos védekezők mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a védekezési munkálatokban.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) foglaltak szerint minden nagykorú, öregségi nyugdíj korhatárt el nem ért a településen tartózkodó személy polgári védelmi kötelezettsége alapján – a mentességek kivételével – köteles a határozatom szerint részt venni a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban.

A mentési feladatokra történő felkészülés érdekében a civil, karitatív és egyéb a védekezésbe bevonható szervezetinek elméleti kiképzésére, katasztrófavédelmi felkészítésére kerül sor a településen.

A kötelezettség alatt álló lakosságából a katasztrófavédelmi törvényben kapott felhatalmazásom alapján kijelöltem egy esetleges védekezés esetére a polgári védelmi szolgálatba beosztásra kerülő állampolgárok körét.

Az elmúlt évben személyes kiértesítési módszerrel kerültek, ebben az évben pedig telefonos riasztással kerül végrehajtásra a beosztott személyek riasztási gyakorlata.

A katasztrófavédelmi felkészítéssel és riasztási gyakorlattal kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy 2012. június 06-án a mentési feladatokba bevonható szervezetek kiképzésére, valamint a településen megalakított polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatára került sor.

A riasztási gyakorlat célja, a lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek gyakoroltatása, valamint a beosztottak személyes adatainak a pontosítása.
Annak érdekben, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztottak elérhetősége biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkezzen, 2012. június 06-án a Polgármesteri Hivatal dolgozói telefonon hívják fel a beosztott állampolgárokat adataik pontosítása céljából, annak sikertelensége esetén személyesen otthonaikban keresik fel az érintetteket./p>

A gyakorlat végrehajtása során katasztrófavédelmi feladatok tényleges végrehajtására nem kerül sor, a riasztás ellenőrzése és az adatok egyeztetése történik.

A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért kérem az Önök szíves együttműködését most és egy esetleges veszélyes esemény kezelése esetén a jövőben is!

2012. május 11.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre