Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § lapján pályázatot hirdet
Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Nappali ellátás Vezető
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.05.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
15 férőhelyes idősek nappali ellátásának vezetése és a 27 férőhelyes házi segítségnyújtás irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola, 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3.számú mellékletének 8.1.pontjában meghatározott nappali ellátás vezető felsőfokú képesítése,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Képesítést igazoló bizonyítvány fénymásolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata,gyakorlat igazolása, helyzetelemzésen alapuló vezetői program

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Érvényes pályázat értékelése, interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu - 2012. március 30.
Békés Megyei Hírlap - 2012. április 3.

Vissza felülre