Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. április 4-én (szerdán) 1630 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Bizottságok
    Szilágyi Menyhért polgármester

2.    Beszámoló a 2011. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről.
   Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
   Dénes István a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési  Bizottság elnöke

3.    Egyéb előterjesztések.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
  díjainak 2012. évre történő megállapítása.
- Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti- és Működési
  Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása.
- Az Általános Művelődési Központ Szervezeti- és Működési
  Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása.
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
  19/1993.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

4.    Bejelentések.
Zárt ülés:

1.    A Csorvás, 2381/1. hrsz.-ú “kivett, beépítetlen terület” művelési ágú telekingatlan eladására meghirdetett pályázat elbírálása.
2.    Döntés a Csorvás, Gábor Á. u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérbeadásáról.
3.    Hozzájárulás tulajdonjog változáshoz, korábban nyújtott kamatmentes lakásvásárlási kölcsönszerződés kapcsán.

Csorvás, 2012. március 27.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre