Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

eladásra meghirdeti a Csorvás,  2381/1 hrsz-ú, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú,

természetben a csorvási Petőfi utcának a Kazinczy és a Tavasz utcák közötti szakaszán lévő telek-ingatlant.

 

A telek-ingatlan 2012. augusztus 01. napjától vehető birtokba és kizárólagos használatba. Eddig az időpontig az ingatlanon jelenleg található, a volt községi üvegház maradványait az önkormányzat elbontja, a telket a rendeltetésszerű  állapotra visszaállítja.

Vételi ajánlat 2012. március 27-én 1000 óráig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalhoz (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) lezárt borítékban, a borítékon feltüntetve:

 „Vételi ajánlat a Csorvás, 2381/1 hrsz-ú telek-ingatlanra”.

A vételi ajánlatban kérjük pontosan és egyértelműen megjelölni az ajánlattevő által felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját és határidejét, valamint minden egyéb, az ajánlattevő részéről  lényegesnek tartott tényt, vagy körülményt

A vételi ajánlatról a Képviselő-testület 2012. március 28-án dönt.

A Képviselő-testület indokolás nélkül hozott döntéséről a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti az ajánlattevőt.

Csorvás, 2012. március 5.

Vissza felülre