Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. február 29-én (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

2.    Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: a Gyermekjóléti Szolgálat és a helyi gyámhatóság

3.    Egyéb előterjesztések.
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.4.)
  önkormányzati rendelet módosítása.
- A vásárokról, piacokról szóló 16/2009.(X.30.) önkormányzati rendelet,
  valamint a természeti és építészeti értékek helyi védelméről szóló
  15/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a szociális
  földprogramról szóló 10/2011.(VIII.5.) önkormányzati rendelet hatályon
  kívül helyezése.
- Csorvás Város Önkormányzat intézményei Fűtéskorszerűsítési  
  Koncepciójának megvitatása.
- Döntés közös földgáz energia beszerzés tárgyában.
- Döntés két évre visszamenőleges energia audit elvégeztetésére.
- 100 %-os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaság
  alapításával kapcsolatos elemzés megvitatása.

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2012. február 22.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre