Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelő modell programot indít
az áramdíj megfizetésével nehezen küzdő háztartások megsegítésére.

 

Az elsődleges cél a díjhátralékkal rendelkező családok felhalmozott áramtartozása rendezésének elősegítése, továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint az, hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék újraképződését.

A pályázatot olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók nyújthatják be, akik:

  •    a pályázat kiírása napján (2012. 02. 01.) a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók,
  •     kikapcsolási értesítést kapott fogyasztók, a pályázat kiírásakor (2012. 02. 01.) a fogyasztónak a pályázat kiírását követő időpontra szóló érvényes kikapcsolási értesítője van,
  •     előre fizetős mérővel rendelkező és korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók,
  •     rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetű védendő fogyasztók.

Mind a négy pályázói kategóriában alapfeltételek az alábbiak:

  •     a pályázó személy az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett,
  •     a pályázó személy az áramszámlán szereplő fogyasztó,
  •     a villamos energia fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és családja állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény, stb),

Önrész vállalás: a saját befizetés összege az igényelt támogatással azonos, vagy nagyobb összegű lehet.

Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.halozat.maltai.hu) elérhető pályázati űrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával lehet. A pályázat során kötelező a szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet vagy önkormányzat együttműködése.

A beadott kérelmek értékelése a pályázó (és családtagjai) rászorultságának, védendő fogyasztói státuszának, jövedelmi körülményeinek figyelembe vételével történik. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
A nyertes pályázókkal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási szerződést köt, mely létrejöttét követően a támogatási összeg jóváírásra kerül az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél vezetett számlán.

A pályázati űrlap kitöltésében és a pályázat lebonyolításában a Családsegítő Szolgálat (Csorvás, Kossuth u. 12.) munkatársa nyújt segítséget.

Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre