Általános Művelődési Központ - Csorvás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár
könyvtáros asszisztens
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege
: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtár kölcsönzési munkájának végzése, a helyben olvasás lehetőségének biztosításával; Internet használó olvasók figyelemmel kísérése, segítése; részvétel a törlés, állományellenőrzés folyamatában; bibliográfiai leírások sokszorosítása; közreműködés a könyvtár dokumentum állományainak gépre vitelében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium, könyvtáros asszisztens, vagy azzal egyenértékű,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • könyvtári adatbázis ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtárosi munkakörben szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Szirén könyvtári adatbázis ismerete

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, mely tartalmazza a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázat tartalmának az elbírálásban résztvevő személyek által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Általános Művelődési Központ - Csorvás címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2011 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens. vagy
 • Személyesen: Samuné Lipták Ágnes, Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 9.

Vissza felülre