Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. október 26-án (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:
1.    A falugazdász tájékoztatója.
Előadó: Gulyásné Gál Gabriella falugazdász

2.    Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Előadó: Náfrádi Ferencné igazgatónő

3.    Egyéb előterjesztések.
- Az Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának, valamint
  Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása.
- Az Egyesített Szociális Intézmény és az Általános Művelődési Központ
  2011. évi saját bevételei teljesítésének megvitatása.
- A természeti értékek helyi védelméről és az építészeti értékek helyi
  védelméről szóló önkormányzati rendeletek megalkotása.

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem.

2.    A Liget Büfé épületének bérleti jogviszonyára kiírt pályázat elbírálása.

Csorvás, 2011. október 19.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre