Csorvás Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Csorvás központjában, a 47-es számú főút mellett lévő Szabadság téri Liget Büfé épületének bérleti jogviszony alapján történő, cél szerinti hasznosítására.

 

A bérleti jogviszony lehetséges kezdő időpontja: 2011. október 28.
A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan.
A cél szerinti hasznosítás, mint pályázati feltétel azt jelenti, hogy a pályázat kiírója a nyertes pályázótól elvárja a büfé jelenlegi profilját meghatározó választékhoz és minőséghez hasonló színvonalú szolgáltatás nyújtását.
A pályázatban fel kell tüntetni:
1.    a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax- ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
2.    a pályázó tevékenységi körét, köreit.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.    a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet;
2.    a pályázónak a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó tervét, elképzeléseit;
3.    a pályázónak a bérlemény (épület) használatáért felajánlott bérleti díj nettó és bruttó értékben megjelölt összegét.

A pályázathoz csatolható  a pályázó tevékenységére vonatkozó referencia.

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázóként érdeklődőket a következőkről:
1.    a büfé üzemeltetője – jogszabály tiltó rendelkezése alapján – szeszes italt nem mérhet ki és nem forgalmazhat.;
2.    a büfé épületének a jelenlegi bérlő által végzett bővítése jogerős építési engedély alapján történt meg, a használatbavételi engedély beszerzése az új bérlő feladata.

A pályázatokat zárt borítékban úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) eljuttatni, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2011. október 25-én 10 óráig beérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a LIGET Büfé épületének bérletére és cél szerinti hasznosítására”. A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül. A benyújtott pályázatokról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 26-ai ülésén dönt.
A pályázati eredményhirdetés ideje: 2011. október 27. 1000 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodája.

A pályázóként érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatásáért a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Irodájához (6. sz. iroda) fordulhatnak.
Csorvás Város Önkormányzatát a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntés ellen jogorvoslat sem vehető igénybe.

Csorvás, 2011. szeptember 30.

    Polgármesteri Hivatal
    Csorvás

Vissza felülre