2011. szeptember 24-ére közösségi munkát hirdettünk Csorváson, az Általános Művelődési
központban, az alsós gyermekek játszóterének kialakításáért. (120 gyermeknek csak egy
poros udvara volt eddig a szünetekre, és a délutánokra.)

Pénz nélkül, a közösség, és az összefogás erejében bízva kezdtünk a szervezésbe.
A közösség erejében bízva, amit már többször jómagam is megtapasztaltam. (Ebben most sem
csalatkoztam.) Az első hívó, kérő szóra jött a segítség.
Csütörtökön  lovas  kocsival   szállítottuk  a  fajátékokat  (amit  egy szülői  bál   bevételéből
vásároltak) a Petőfi utcai iskolához. Majd egy helyi asztalos jött első hívó szóra összeszerelni
a   játékokat.   Pénteken   délután   egy   vállalkozó   traktorral,   egy   apuka   a   Szolgáltató
munkagépével jött segíteni. (Tönkrement betonjárdát szedtünk fel, földet hordtunk.)
Szombaton 8 órakor 15 szülő, 5 gyermek és 13 pedagógus kezdett a munkához. Szerencsére
volt köztük kőműves, és volt szülő, aki saját munkagépével segített egész nap. Nélkülük nem
sikerülhetett volna egy nap alatt (késő délutánra végeztünk) elkészíteni a játszóteret.
Persze azok az önzetlen felajánlások is kellettek a sikerhez, amiket a helyi vállalkozóktól
kaptunk. Volt, aki 10 m3 homokot, mások 2 m3 sódert, illetve 2,5 q cementet adtak, vagy
traktorukkal, munkagépükkel álltak egész nap rendelkezésünkre. Szülői értekezlet alkalmával
a szülők anyagi támogatást is összeadtak a munkához. (Közel 30 ezer forint gyűlt össze, amit
majd festékre, kerékpártároló készítésére fogunk fordítani.)
Valamint sokan voltak (33 önkéntes), akik a szabadidejüket, és saját munkaerejüket adták a
közös munkához, hogy hétfőn már szép környezetbe jöhessenek a gyermekek.
Nagy erők mozdultak meg Csorváson egy jó ügyért. Igazolódott most is, amit a biblia ír:
„Kérj, és adatik". Itt is így történt. Csak kérni kellett, és mindenki adott, segített.
Köszönöm mindenkinek a munkáját, felajánlását, hogy létrejöhetett ez a szép nap, és ez a szép
játszótér a kicsik nagy örömére!

Hamar Csaba
ÁMK intézményvezetője

Vissza felülre