Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. szeptember 28-án (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:
1.    Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról: Csorvás Város Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016.
Előadó: Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság
              Samuné Mihalik Anna a Városfejlesztési- és Építéshatósági Iroda  vezetője

2.    A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

3.    Egyéb előterjesztések.

- A Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által tett 
  törvényességi észrevételek megvitatása.
- Az Általános Művelődési Központ Szervezeti- és Működési  
  Szabályzatának módosítása.
- Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása.
- Az Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai-, Művelődési Programjának 
  módosítása.
- Állásfoglalás kialakítása iskolai napközi-ellátásról.

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi- és önkormányzati lakás bérlete iránti kérelmek.

2.    A Liget Büfé épületének bérleti jogviszonyára kiírt pályázat elbírálása.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre