Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. augusztus 31-én (szerdán) 1630 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:
1. Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

2. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok működéséről.
Előadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei

3. Egyéb előterjesztések.
- A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(III.4.) önkormányzati rendelet 
  módosítása.
- Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
  2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról (II. forduló).
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
  19/1993.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
- Beszámoló a folyamatban lévő pályázatos támogatások, beruházások
  aktuális állásáról.
- Megállapodás jóváhagyása a HUNAPFEL Kft.-vel.
- Előterjesztés a külterületi utak karbantartásának tárgyában.
- Kérelem az Általános Művelődési Központ intézményvezetője részéről.
- Az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása.

4. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Fecskeházi- és önkormányzati lakás bérlete iránti kérelmek.

2. Helyiségbérleti jogviszony felmondása.

Csorvás, 2011. augusztus 24.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre