Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásokért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VI. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) módosította az építésügyben a bejelentési eljárások díjszabását.


A BM rendelet alapján 2011. szeptember 4-től az építtetőnek a bejelentési eljárások során igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az alábbiak szerint:

2. §    (1) Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban: építtető)
             a)    a szakhatóságként való eljárásért
                aa)    az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
                ab)    a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági        szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,
                ac)     telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,
            b)    az építési, és a használatbavételi bejelentési eljárás esetében 10 000 forint,
            c)    a bontási bejelentési eljárás esetében 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

         (2) A jogorvoslati eljárás díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyező mértékű.

Jelenleg (2011. szeptember 4-ig) az építési, a bontási, és a használatbavételi bejelentési eljárás illetékmentes.

Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre