Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Általános Művelődési Központ intézményvezetői beosztására.

 

Alapfeltétel: főiskolai végzettség és pedagógus szakvizsga, valamint legalább 5 év  szakmai gyakorlat.

Az intézményvezetői megbízás határozott időre szól:
2011. szeptember 1-től 5 évre.

Az álláshely betöltésénél előnyt élvez, aki vezetői gyakorlattal vagy intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény szerint

A pályázat benyújtási határideje: 2011. július 17.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló oklevél másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálása a véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés napja.

Vissza felülre