Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. március 30-án (szerdán) 163o órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről.
Előadó: Samu Kálmán ügyvezető igazgató

2.    A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása.
Előadó: Samu Kálmán ügyvezető igazgató

3.    Csorvás Város Társadalmi-, Gazdasági Programjának meghatározása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

4.    Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak 2011. évre történő megállapítása.
- Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása.
- Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
- A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
- A Szórakoztató és Vidám-park Vállalkozók Országos Egyesülete közterület foglalási kérelmének elbírálása.

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    A közművelődési feladat-ellátás átadására meghirdetett pályázat elbírálása.

Csorvás, 2011. március 24.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre