Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Csorvás, Gábor Áron utca 28, 32, 34. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

A lakások jellemzői:  tetőtér beépítés, össz. alapterület 80 m2, 3 szoba, fürdőszoba, konyha, spájz. Építési évük: 1987, fűtés: egyedi gázkonvektoros. Bérleti díj: 30.880,- Ft/hó.
A pályázatokat zárt borítékban úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) eljuttatni, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2010. december 28-án 10 óráig beérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gábor Áron utcai lakások bérletére”. A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül.
A pályázatokban fel kell tüntetni a bérlő és a vele együtt költözők adatait (név, lakcím, szül. hely és idő, anyja neve) jövedelmi viszonyok, valamint munkáltatói igazolást kell csatolni.
Az eredményhirdetés ideje: 2010. december 30. 8 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 6. sz irodája.

A Csorvás Város Önkormányzatát a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntés ellen jogorvoslat sem vehető igénybe.

Csorvás, 2010. december 20.

Polgármesteri Hivatal
Csorvás

Vissza felülre