A szennyvízcsatorna-hálózatba csak kommunális szennyvizet!

A szennyvízcsatorna-hálózat használatával kapcsolatban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csorváson a hálózat úgynevezett elválasztó rendszernek megfelelően működik, ami azt jelenti, hogy csak a lakó ingatlanán keletkezett szennyvíz elvezetésére szolgál.

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése rendelkezik arról, hogy az elválasztó rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni nem szabad.    

A fenti rendelkezésre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az, aki – nem ismerve a jogszabály tiltó rendelkezését - az ingatlanán keletkező csapadékvizet vagy belvizet a szennyvízcsatorna-hálózatba juttatja, vagy a kommunális szennyvízen kívül mást is, pl. állati eredetű folyékony hulladékot juttat a hálózatba, ezt a jogellenes tevékenységet haladéktalanul szüntesse meg!

A szennyvízelvezető mű méretezése is olyan, hogy csak az ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizet képes folyamatosan, zökkenőmentesen elvezetni a tisztítótelepre.

Amennyiben a hálózatba csapadék- és belvíz is kerül, a megnövekedett szennyvízmennyiséget az átemelők már nem tudják továbbítani a szennyvíztisztító telepre, így - különösen a település mélyebben fekvő területein – gyakorlatilag működésképtelenné válik a hálózat.

Összegezve: A szennyvízelvezető csatornahálózat rendeltetéstől eltérő használata, nevezetesen, a vonatkozó jogszabály szerint  tiltott anyagok hálózatba juttatása jogellenes, és akadályozza a hálózat működését. A hálózat működőképességének fenntartása pedig olyan fontos közérdek, hogy annak biztosítására a Polgármesteri Hivatal és a hálózatot üzemeltető Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. – folyamatos ellenőrzéssel – kiemelt figyelmet fordít. Azzal szemben, akinél a közszolgáltatás teljesítését az előzőekben említett módon sértő vagy veszélyeztető magatartás tanúsítását észlelik, kezdeményezik a jogszabályban meghatározott mértékű bírság kiszabását.

Csorvás, 2010. december 13.
                       
Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre