A Képviselő-testület 2010. november 3-i ülésén megválasztotta az alpolgármestert, valamint a bizottságok tagjait.

Alpolgármesterré választotta Dr. Kaszai Balázst.
   Tiszteletdiját havi bruttó 130 000.- Ft-ban állapították meg.


   Az alpolgármester költségáltalány megállapítását nem kérte.

A testület megválasztotta a bizottságok tagjait.

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési  Bizottság

Elnök:
    Kelemen Mihály

Tagok (képviselők)
   Dénes István Bálint
   Dohányos András
   Hamar Csaba
Tagok (külső)
   Kaszai Károly
   Kukla László
   Dr. Pappné Darida Andrea

Egészségügyi, Szociális ügyek, Oktatás, Közművelődés és Sport Bizottság

Elnök:
    Hamar Csaba

Tagok (képviselők)
   Baráth Lajos
   Dr. Bárány Magdaléna
   Bencsikné Dr. Zahorecz Ildikó Katalin
Tagok (külső)
   Hunya Ferenc
   Kiss István
   Zavada János

Képviselői tiszteletdíjak:

   Bizottsági elnök:  havi bruttó 65 000.-Ft.
   Képviselő bizottsági tag: havi bruttó 60 000.-Ft.
   Külső bizottsági tag: havi bruttó 21 700.- Ft.

A képviselő-testület megállapította a polgármester költségáltalányát.
  Ennek összege havi bruttó 92 000.- Ft.

Vissza felülre