Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásának az egyéni listás képviselőjelölteket tartalmazó, és a jelen határozat mellékletét képező szavazólap-minta ( ITT ) adattartalmát 2 igen szavazattal jóváhagyja.

 

Ezen határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a HVB-hez címezve (Csorvás, Rákóczi u. 17.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottsági döntést követő nap 16 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3 – ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását. A HVB a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Ve.–ben meghatározott határnapig a polgármester- és egyéni listás jelölteket nyilvántartásba vette. A Békés Megyei Területi Választási Iroda 2010. szeptember 14. napján a helyi önkormányzati képviselő választással kapcsolatos szavazólap–mintát megküldte, melyről a HVI a HVB részére másolatot készített, és az egyeztető listával egyetemben a HVB részére átadott. A HVB a szavazólap-minta ellenőrzése során megállapította, hogy az egyéni listás szavazólap-minta hibátlan, ezért azt a Ve. 105/A.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján jóváhagyta. Ezen határozat és a jóváhagyott szavazólap-minta közzétételének ideje és módja: 2010. szeptember 14.-én Csorvás Város Polgármesteri Hivatalában, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján. A határozatban biztosított jogorvoslati lehetőséget a Ve. 79. § (1) bekezdése tartalmazza. A fellebbezés benyújtására rendelkezésére álló időt a Ve. 80.§ (3) bekezdése tartalmazza.

Dr. Balla György HVB elnök
Szabó László György HVB tag

Vissza felülre