Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a csorvási “Hérics Szálló és Konferencia Központ” intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére, az alábbi feltételekkel:

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Batthyány u. 2/4.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - az intézmény irányítása, - a működés tárgyi- és személyi feltételeinek koordinálása, - az intézmény munkájáról történő beszámolás a Képviselő-testület előtt, - a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése, - az előírt dokumentáció vezetése, - marketing tevékenység folytatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közlalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakirányú, idegenforgalmi- és/vagy közgazdasági- és/vagy vendéglátói- és/vagy kereskedelmi és/vagy művelődésszervezői végzettség,
- angol és/vagy német nyelvtudás,
- költségvetési intézményvezetői munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- vezetői koncepció,
- referenciák,
- végezettsége/ke/t igazoló oklevél/oklevelek másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 14.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) Kérjük a borítékon feltüntetni: “Intézményvezetői pályázat”.
 A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 31.

Vissza felülre