Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a csorvási

“Hérics Szálló és Konferencia Központ” intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére, az alábbi feltételekkel:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Batthyány u. 2/4.

 A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézmény irányítása,
- a működés tárgyi- és személyi feltételeinek koordinálása,
- az intézmény munkájáról történő beszámolás a Képviselő-testület előtt,
- a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése,
- az előírt dokumentáció vezetése,
- marketing tevékenység folytatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közlalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakirányú, idegenforgalmi- és/vagy közgazdasági- és/vagy vendéglátói- és/vagy kereskedelmi és/vagy művelődésszervezői végzettség,
- angol és/vagy német nyelvtudás,
- költségvetési intézményvezetői munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- vezetői koncepció,
- referenciák,
- végezettsége/ke/t igazoló oklevél/oklevelek másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történt közzététett követő 30. nap.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: “Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés napja.

Vissza felülre