Általános Művelődési Központ - Csorvás
                       
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

Általános Művelődési Központ - Csorvás
óvodai intézményegység-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő /p>

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
ÁMK óvodai intézményegység vezetői feladata 7 óvodai csoportban, két telephelyen.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógiai végzettség,
- Szakmai, vezetői tapasztalat - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. január 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencsik János nyújt, a +36 30 310 7780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Általános Művelődési Központ - Csorvás címére történő megküldésével
(5920 Csorvás, István király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
ÁMK tanács döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Polgármesteri Hivatal Csorvás - 2008. november 24.
 

Vissza felülre